Literatura współczesna - strona 8

Międzywojenna powieść historyczna - Stefan Żeromski - Wiatr od morza...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

MIĘDZYWOJENNA POWIEŚĆ HISTORYCZNA 1918 - 1932 W tych latach powieść historyczna straciła na znaczeniu. Fascynacja nowoczesnością, niepodległym państwem i wielkimi wydarzeniami historii dnia wczorajszego nie sprzyjała zagłębianiu się w przeszłość odległą. Tematyka historyczna nie była jednak całkiem...

Motywy religijne i metafizyczne - literatura XX wieku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

MOTYWY RELIGIJNE I METAFIZYCZNE W LITERATURZE XX WIEKU. BÓG W POEZJI SKAMANDRYTÓW Bóg nie był najlepszym tematem literackim dla Skamandrytów - nowoczesnych, wyzwolonych poetów, nie oznacza to jednak, że tematyka metafizyczna nie była w ogóle obecna w ich twórczości. Tematy religijne pojawiają się u...

"Niepodległościowe rozrachunki" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 798

„ NIEPODLEGŁOŚCIOWE ROZRACHUNKI”: JULIUSZ KADEN-BANDROWSKI, ANDRZEJ STRUG, STEFAN ŻEROMSKI Okres po I wojnie charakteryzuje „radość z odzyskanego śmietnika”. Bohaterzy utworów polskich, powstałych w tym okresie, próbują poznać powojenny świat, szukają w nim pierwiastków polskości i istoty niepodleg...

Nurt chłopski w powojennej prozie polskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2590

NURT CHŁOPSKI W POWOJENNEJ PROZIE POLSKIEJ. W literaturze XX wieku można zauważyć istotną przemianę w sposobie ujmowania tematyki wiejskiej( z porównaniu z dawniejszymi epokami). Zmiana ta zarysowała się w dwudziestoleciu międzywojennym, a w pełni dokonała dopiero po 1945 roku. Jej istota polega na...

Nurt lingwistyczny w poezji polskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

NURT LINGWISTYCZNY W POEZJI POLSKIEJ PO 1956 ROKU sytuacja po roku 1956 Październik '56 i „nasza mała stabilizacja” Na załamanie się terroru politycznego przyszło Polakom czekać do 1956 r. Wtedy w ZSRR oficjalnie potępiono stalinizm, a po śmierci Bolesława Bieruta (przywódcy PZPR) i robotniczych ro...

"Ocalony" - twórczość powojenna Tadeusza Różewicza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1596

OCALONY - POWOJENNA TWÓRCZOŚĆ TADEUSZA RÓŻEWICZA TADEUSZ RÓŻEWICZ ur. 1921 DEBIUT tom Echa leśne (1944), są to poezje i opowiadania, wydany pod pseudonimem Satyr TOMIKI WIERSZY Niepokój (1947), pierwszy zbiór poezji Czerwona rękawiczka (1948) Pięć poematów (1950) Równina (1954)

Pamiętnikarstwo w XX wieku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029

Pamiętnikarstwo w XX wieku zaczęło się bardzo żywo rozwijać. Pewien wpływ na ten proces miała sytuacja w innych literaturach, jak francuska (dziennik intymny) oraz niemiecko- i anglojęzyczne (autobiografia). Zjawiskom tym towarzyszy rosnące zainteresowanie krytyki i nauki o literaturze. Ważny jest ...

Powieść psychologiczna w XX-leciu międzywojennym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1253

W Polsce początki prozy psychologicznej pojawiły się w okresie Młodej Polski. Wykorzystywano narrację subiektywną, w formie mowy pozornie zależnej. Dzięki temu ukazywano światopogląd bohatera, jego życie wewnętrzne a przede wszystkim świat...

Powojenna krytyka literacka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 882

POWOJENNA KRYTYKA LITERACKA KRYTYKA LITERACKA - to część piśmiennictwa zajmująca się literaturą, niekiedy zbliżająca się do nauki o niej, innym razem do samej twórczości literackiej. Podstawowa cecha krytyki jest to, iż NIE ZADOWALA SIĘ ONA SAMYM OPISEM UTWORÓW , kierunków, ale CHCE AKTYWNIE WPŁYN...