Historia sztuki - strona 3

Ikona- sztuka biznatyńska

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Historia sztuki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Ikona Mówiąc ikona widzimy w naszych głowach obraz namalowany na drewnie, który przedstawia świętego i jest nierozłącznie powiązany z kultem Kościoła prawosławnego. Badając geneze ikony zauważymy, że nie było to tak skonkretyzowane. Ikona z greckiego eikon oznacza obraz, ale w szerokim pojęciu....

Notatki na podstawie książki Richtera

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
 • Historia sztuki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Hans Richter, Dadaizm. Sztuka i antysztuka, tłum. Jacek St. Buras, Warszawa 1983 Dada - polemiczny ruch w literaturze (burzenie zastanych form); w sztuce natomiast niepolemiczny - miał dokonać zupełnego przewrotu w plastyce. Cel poszukiwań: antysztuka - czyli całkiem inna niż uprawiana do tej pory. ...

Notatki na podstawie książki Richtera

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
 • Historia sztuki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Hans Richter, Dadaizm. Sztuka i antysztuka, tłum. Jacek St. Buras, Warszawa 1983 Dada – polemiczny ruch w literaturze (burzenie zastanych form); w sztuce natomiast niepolemiczny – miał dokonać zupełnego przewrotu w plastyce. Cel poszukiwań: antysztuka – czyli całkiem inna niż uprawiana do tej ...

Historia sztuki (od prehistorii do starożytnej Grecji)

 • Politechnika Koszalińska
 • Historia sztuki
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3024

prehistoria - okres w dziejach ludzkości, dla którego nie występują na danym terenie źródłą pisane. Opiera się na źródłach archeologicznych (kopanych). periodyzacja -epoka kamienia- od pojawienia się pierwszych używanych przez człowieka narzędzi kamiennych do zdobycia umiejętności obróbki metalu. ...

Szkoła Paula

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Historia sztuki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2275

SZKOŁA TRADYCYJNA Opierała się na etyce i psychologii Stopnie formalne lekcji Proces nauczania polegał na pamięciowym przyswajaniu wiedzy Autorytet nauczyciela i podręcznika (wiedza przekazywana przez nauczyciela, uczeń jest bierny) Klasa szkolna oparta była na zewnętrznej dyscyplinie, rygo...

Cesarz triumfator- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Monika Raczkowska
 • Historia sztuki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3374

2-stronicowa notatka w formacie docx sporządzona na podstawie wykładu dr Moniki Raczkowskiej w ramach przedmiotu wybrane zagadnienia kultury i sztuki europejskiej. Tematem tej notatki jest cesarz triumfator: sposoby prezentacji apoteozy pośmiertnej, zwycięstwa militarnego oraz potęgi imperialnej w s...

ZNACZENIE SAKRY KORONACYJNEJ DLA KULTURY EUROPY ŁACIŃSKIEJ- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Monika Raczkowska
 • Historia sztuki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2912

1-stronicowa notatka w formacie docx z wykładu "wybrane zagadnienia kultury i sztuki europejskiej", który prowadzi dr Monika Raczkowska na UMK w Toruniu. Tematem wykładu jest znaczenie sakry koronacyjnej dla kultury Europy Łacińskiej. W treści notatki takie zagadnienia jak: Koronacja króle...

Kompozycja, swiatlocien, kolorystyka, opis postaci, srodki wyrazu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia sztuki
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1988

KOMPOZYCJA Kompozycja to sposób ułożenia na płaszczyźnie obrazu elementów formalnych, tworzących dzieło tak, by organizowały one pewną całość. - kształt pola obrazowego / format obrazu (kompozycja zewnętrzna) - prostokąt /  kwadrat /  koło /  romb - poziom / pion    - podziały kompozycyjne wpr...

WYOBRAŻENIE CESARZA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W MINIATORSTWIE OTTOŃSKIM ORAZ W...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Monika Raczkowska
 • Historia sztuki
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4907

W treści jednostronicowej notatki w formacie docx pojawiają się takie tematy jak: miniaturstwo ottońskie, klasztory ottońskie, malarstwo ottońskie, Hołd czterech prowincji ?Registrum Gregorii", karta z Ewangeliarza Liuthara, Ewangeliarz Ottona III, Sakramentarz Henryka II, Perykopy Henryka II,...