Historia najnowsza powszechna - strona 7

Układ sił politycznych i militarnych w I wojnie światowej

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2114

Układ sił politycznych i militarnych w I wojnie światowej Bezpośrednią przyczyną wojny był zamach na następcę tronu Austro- Węgier, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie. Państwa centralne: liczebność sił zbrojnych przed mobiliz...

Unipolarny system bezpieczeństwa - narodziny, istota, funkcjonowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1386

Unipolarny system bezpieczeństwa - narodziny, istota, funkcjonowanie. Charakteryzuje się: - istnieniem jednego kreatora w systemie bezpieczeństwa (w krótszej perspektywie miałby to być PAX Americana a w dłuższej PAX Nipponica) - system hegemoniczny, czyli zdominowany przez jedno mocarstwo spełniaj...

Upadek kolektywnego systemu bezpieczeństwa w Europie w latach 1932- 19...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

Upadek kolektywnego systemu bezpieczeństwa w Europie w latach 1932- 1936. Jednym z ostatnich osiągnięć Międzynarodowej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie było podpisanie 3 VII 1933 r. w Londynie, z inicjatywy radzieckiej, konwencji określającej napastnika. Działania napastnicze to:

Uwarunkowania kwestii narodowej w Europie środkowej w I połowie XX wie...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1288

Uwarunkowania kwestii narodowej w Europie Środkowej w I połowie XX wieku Wbrew temu, co się niekiedy sugeruje bądź milcząco zakłada, zwłasz­cza w historiografii państw sukcesyjnych, irredenta polityczna nie od­grywała we wschodniej Europie Środkowej na początku bieżącego wieku większej roli. Pod po...

Wojny na Dalekim Wschodzie i Morzu Karaibskim na przełomie XIX i XX wi...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1071

Wojny na Dalekim Wschodzie i Morzu Karaibskim na przełomie XIX i XX wieku (uczestnicy, przyczyny, skutki) Daleki Wschód Japonia (patrz wyżej) Chiny- Po wygranej przez Japonię wojnie 1895 r. inicjatywę przejęła na Dalekim Wschodzie Rosja ...

Wojny w Indochinach w latach 1945-1975

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1960

Wojny w Indochinach w latach 1945-1975 W czasie II wojny światowej Indochiny Francuskie (Wietnam, Laos, Kambodża) były okupowane przez Japończyków, lecz po jej zakończeniu Francuzi planowali odzyskanie panowania nad swoimi azjatyckimi...

Współpraca niemiecko-radziecka w Europie w latach 1918-1941

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2275

Współpraca niemiecko-radziecka w Europie w latach 1918-1941 16 IV 1922 roku szefowie spraw zagranicznych Rosji radzieckiej- Cziczerin i republiki Weimarskiej podpisali w Rapallo układ na mocy, którego obie strony wznawiały stosunki dyploma...

ZSRR i Niemcy wobec wersalsko-waszyngtońskiego systemu bezpieczeństwa ...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1225

ZSRR i Niemcy wobec wersalsko-waszyngtońskiego systemu bezpieczeństwa w okresie międzywojennym W pierwszym okresie po zakończeniu I wojny światowej, Rosja bolszewicka, później ZSRR były izolowane na arenie międzynarodowej. Przyczynami były m.in.: odmowa spłacenia długów Rosji carskiej oraz nacjonal...

ZSRR wobec Europy środkowej w latach 1949-1956

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 532

ZSRR wobec Europy Środkowej w latach 1949-1956 Po pierwszym okresie zdobywania władzy przez komunistów, kiedy dopuszczono pewne rozluźnienie dyscypliny partii komunistycznych w okresie zimnej wojny powrócono do ścisłego monocentryzmu w sterowaniu światowym komunizmem. Na konferencji przedstawicieli...

Związek Radziecki i III Rzesza- analiza porównawcza

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1043

Związek Radziecki i III Rzesza- analiza porównawcza. W oparciu o syndrom totalitarny: 1). Podstawą ideologii w totalitaryzmie jest gnoza polityczna. Gnoza to forma świadomości religijnej, pogląd o możliwości poznania dobra i zła. W polityce poznanie jest drogą do osiągnięcia dobra. Istotą gnozy po...