Historia najnowsza powszechna - strona 8

Przyczyny wybuchu II wojny światowej- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1365

Przyczyny wybuchu II wojny światowej. Do wybuchu wojny przyczyniło się narastanie konfliktu między krajami demokratycznymi Europy i USA występujących w obronie swoich pozycji w Europie i na świecie a państwami faszystowskimi i nazistowskimi i ich sojusznikami, zmierzającymi di zdobycia

Konsekwencje i skutki II wojny światowej- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1008

Konsekwencje i skutki II wojny światowej II wojna światowa była pierwszym konfliktem o charakterze totalnym. Doprowadziła do gospodarczego upadku państw Europy i pewnego rodzaju ich ekonomicznego uzależnienia od USA. Wojna przyspieszyła rozpad systemu kolonialnego; spowodowała rozgromienie faszyzmu...

Demokratyzacja Europy zachodniej i po_udniowej (1945-1982)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

Demokratyzacja Europy zachodniej i południowej (1945-1982). Demokratyzacja jest to proces "dochodzenia" do demokracji. Zwykle zachodzi w krajach rozwijających się lub przechodzących transformację systemową. Wyraża się w rzeczywistym uznaniu praw politycznych i obywatelskich. WŁOCHY W obu...

Autorytaryzm a totalitaryzm- analiza porównawcza

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2296

Autorytaryzm a totalitaryzm- analiza porównawcza. W odróżnieniu od państw totalitarnych- faszystowskich Włoch, nazistowskich Niemiec i komunistycznego ZSRR- autorytarne dyktatury opiera...

Daleki Wschód w czasie II wojny światowej- układ sił, działania wojenn...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

Daleki Wschód w czasie II wojny światowej- układ sił, działania wojenne i ich skutki. Od początku wojny wojska japońskie prowadziły aktywne działania w Azji, kontynuując wojnę przeciwko Chinom rozpoczętą w 1937 r. oraz konflikt z Rosjanami n...

Polityka zagraniczna Chi_skiej Republiki Ludowej

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 553

Polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej Chiny uprawiają niezależną i samodzielną pokojową politykę zagraniczną. Zasadniczym celem tej polityki jest ochrona niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej kraju, stworzenie długoletniego dobrego międzynarodowego otoczenia dla refor...

Wielka Brytania - główne etapy w rozwoju wewnętrznym

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Wielka Brytania - główne etapy w rozwoju wewnętrznym (1945-1990) Powojenny rozwój gospodarczy Wielkiej Brytanii był silny, szybki, ale nierównomierny. Morale w kraju i prestiż w świecie były bardzo wysokie. Straty i koszty wojenne były dotkliwe. Zginęło 300 tys. żołnierzy, 60 tys. ludności cywilnej...