Historia najnowsza powszechna - strona 6

RFN- charakterystyka rozwoju wewnętrznego, opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931

RFN - charakterystyka rozwoju wewnętrznego (1949-1969) RFN- Republika Federalna Niemiec- państwo związkowe, utworzone 7.IX 1949r. na obszarze połączonych stref okupacyjnych w Niemczech: amerykańskiej, brytyjskiej i francuskiej. Ustawa zasadnicza (konstytucja) RFN wprowadziła ustrój parlamentarno-de...

RFN- charakterystyka rozwoju wewnętrznego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

RFN - charakterystyka rozwoju wewnętrznego (1969-1990) W latach 1969-1989 RFN przeszła okres burzliwych przemian wew. oraz znacznie umocniła swoją pozycję w sojuszu zachodnim. Rozwój wewnątrzpolityczny RFN w tych latach można rozpatrywać w dwóch wyraźnych fazach. Wiązały się one z powstaniem oraz f...

Rozwój gospodarczy w państwach zachodnioeuropejskich w II połowie XX w...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Rozwój gospodarczy w państwach zachodnioeuropejskich w II połowie XX wieku Do roku 1959 gospodarka państw Europy Zach., była uzależniona od USA. Natomiast w latach sześćdziesiątych rozwinięte już państwa Europy Zach. zaktywizowały się gospodarczo, co pozwoliło im dość skutecznie przeciwstawić się a...

Ruch faszystowski w XX wieku- geneza, rozwój, interpretacje

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1225

Ruch faszystowski w XX wieku: geneza, rozwój, interpretacje Powstanie ideologii faszystowskiej było reakcją na skutki I wojny światowej i postanowienia traktatu wersalskiego. W drugiej połowie 1919 r. zaczął się pojawiać w Europie nowy rodzaj „awangardowej elity”. Określali się jako socjaliści, ale...

Ruch komunistyczny w XX wieku- geneza, rozwój, interpretacje

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1463

Ruch komunistyczny w XX wieku: geneza, rozwój, interpretacje Międzynarodowy ruch komunistyczny narodził się w marcu 1919 roku, kiedy to w Rosji radzieckiej odbył się kongres założycielski Międzynarodówki Komunistycznej (Komin...

Ruch oporu w Europie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1162

Ruch oporu w Europie (pojęcia, uwarunkowania, cele, charakterystyka) Bezpośrednio po zakończeniu kampanii wrześniowej Polsce, a potem w kolejnych zajmowanych krajach, najeźdźcy wprowadzali administrację okupacyjną stosującą terror, eksterminację, areszty i deportacje, które dotknęły miliony ludzi. ...

Rywalizacja amerykańsko-radziecka 1954-1979- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1351

Rywalizacja amerykańsko-radziecka (1954-1979) 1955-1962 - jest to okres dużej zmienności stosunków, a także prób uregulowania niektórych kwestii oraz równoczesnego gwałtownego narastania nieporozumień i wybuchu poważnych kryzysów. W tym czasie udało się wielkim mocarstwom osiągnąć porozumienie w sp...

Stany Zjednoczone Ameryki- główne etapy i problemy w rozwoju wewnętrzn...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 483

Stany Zjednoczone Ameryki (1968-2008) - główne etapy i problemy w rozwoju wewnętrznym Richard Milhous Nixon(1969-1974) republikanin wcześniej 36 wiceprezydent. Utrata amerykańskiej zdolności do zarządzania międzynarodowym systemem monetarnym powołanym na mocy układów w Bretton Woods pod koniec II w...

Stany Zjednoczone Ameryki główne etapy i problemy w rozwoju wewnętrzny...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Stany Zjednoczone Ameryki główne etapy i problemy w rozwoju wewnętrznym Lata 1945 do 1953 to lata prezydentury Harry'ego S Trumana z ramienia Partii Demokratycznej. Na jego barkach spoczęła odpowiedzialność za kierowanie Stanami Zjednoczonymi w ostatniej fazie konfliktu , zapewnienie pokoju i zmier...

Stany Zjednoczone Ameryki na arenie międzynarodowej na przełomie XIX i...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2023

Stany Zjednoczone Ameryki na arenie międzynarodowej na przełomie XIX i XX wieku U podstaw amerykańskiej polityki zagranicznej na przełomie XIX i XX wieku leżała konieczność pozyskania nowych rynków zbytu oraz możliwość lokowania kapitałów. Powodowało to odejście od deklarowanej i realizowano uprzed...