Historia najnowsza powszechna - strona 5

Problem irlandzki w XX wieku- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

Problem irlandzki w XX wieku Irlandzkim problemem można nazwać relacje pomiędzy Wielką Brytanią i Irlandią - integralną częścią Korony Brytyjskiej, która dążyła do niepodległości. Wybuch I wojny światowej zaktywizował irlandzkie ruchy niepodległościowe. Niezadowolenie ze sposobu sprawowania rządów ...

Problem jugosłowiański- opracowanie 1918-1992

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1190

Problem jugosłowiański (1918-1992) 1 grudnia 1918 roku utworzono Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, obejmujące Serbię, Chorwację, Słowenię, Macedonię, Czarnogórę, a także Bośnię i Hercegowinę. Dużą rolę w utworzeniu Jugosławii miał serbski polityk Nikola Pašić, który w latach 1921-1925 był pr...

Problem Zjednoczenia Europy w latach Międzywojennych i w czasie II woj...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 427

Problem Zjednoczenia Europy w latach Międzywojennych i w Czasie II Wojny Światowej: Koncepcje I Organizacje Wielu autorów w różnych państwach i w różnych okresach wniosło wkład do idei wspólnej Europy, którą udało się zrealizować po II wojnie św. Kluczowe znaczenie dla rozwoju dyskusji o integrac...

Proces dekolonizacji w Afryce- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1120

Proces dekolonizacji w Afryce. W Afryce, skolonizowanej w XIX w. przez Europejczyków, po zakończeniu działań wojennych w 1945r. przybrały na sile tendencje niepodległościowe. Wprawdzie większość państw powojennej Europy uznała idee Karty Atla...

Procesy narodowotwórcze w Europie w XIX i XX wieku- kształtowanie się ...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1771

Procesy narodowotwórcze w Europie w XIX i XX wieku - kształtowanie się narodów politycznych i etnicznych Kwestię narodową określić można zgodnie z definicją Jerzego Wiatra jako „zespół zagadnień teoretycznych i praktycznych, wyrosłych z istnienia nierów­ności w stosunkach między narodami, z ucisku ...

Procesy przekształceń komunistycznych w Europie środkowej w latach 194...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1617

Procesy przekształceń komunistycznych w Europie Środkowej w latach 1944-1948 ZSRR wobec Europy Środkowej w latach 1949- 1991. Po pierwszym okresie zdobywania władzy przez komunistów, kiedy dopuszczono pewne rozluźnienie dyscypliny partii komunistycznych w okresie zimnej wojny powrócono do ścisłego...

Przekształcenia polityczno- terytorialne w Europie w latach 1938- 1941...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

Przekształcenia polityczno- terytorialne w Europie w latach 1938- 1941. Przystąpienie Włoch do paktu antykominternowskiego w XI 1937 r. i zbliżenie niemiecko- włoskie, oraz rezygnacja Włoch z pretensji do dominacji basenie Dunaju dało Niemcom wolną rękę w podporządkowaniu sobie Austrii. 12 II 1938 ...

Rewolucje komunistyczne i penetracja radziecka w Afryce

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Rewolucje komunistyczne i penetracja radziecka w Afryce „Trzeci Świat”, a w szczególności wchodzące w jego skład państwa afrykańskie, po II wojnie światowej stały się miejscem rywalizacji na linii Wschód - Zachód. Jako że walkę dwóch bloków mo...

Rewolucje komunistyczne w Europie w latach 1917- 1919

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 756

Rewolucje komunistyczne w Europie w latach 1917- 1919 (Rosja, Niemcy, Węgry). 3 (16) IV 1917 r. w Piotrogrodzie znalazł się-przewieziony przez wywiad niemiecki w zaplombowanym wagonie ze Szwajcarii do Finlandii-przywódca bolszewików Włodzimierz Lenin. W tzw. Tezach kwietniowych Lenin nawoływał do p...

Rewolucje niepodległościowe w Europie Środkowej na przełomie 1918/1919...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1218

Rewolucje niepodległościowe w Europie Środkowej na przełomie 1918/1919: geneza, charakter, skutki. Powstanie wielkopolskie - zbrojne wystąpienie polskich mieszkańców Wielkopolski przeciwko państwu niemieckiemu. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniał...