Rewolucje komunistyczne w Europie w latach 1917- 1919

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rewolucje komunistyczne w Europie w latach 1917- 1919 - strona 1 Rewolucje komunistyczne w Europie w latach 1917- 1919 - strona 2

Fragment notatki:

Rewolucje komunistyczne w Europie w latach 1917- 1919 (Rosja, Niemcy, Węgry).
3 (16) IV 1917 r. w Piotrogrodzie znalazł się-przewieziony przez wywiad niemiecki w zaplombowanym wagonie ze Szwajcarii do Finlandii-przywódca bolszewików Włodzimierz Lenin. W tzw. Tezach kwietniowych Lenin nawoływał do przekształcenia rewolucji „burżuazyjnej” w „socjalistyczną i do obalenia Rządu Tymczasowego. Wśród głoszonych przez Lenina haseł znalazł się postulat natychmiastowego zawarcia pokoju oraz konfiskaty ziemi obszarniczej. W VII 1917r po kolejnych niepowodzeniach na froncie doszło do kolejnych masowych demonstracji i starć ulicznych w Piotrogrodzie i innych miastach. Były one inspirowane głównie przez bolszewików. Lenin nie był jednak zdecydowany na przekształcenie manifestacji w powstanie zbrojne. Ułatwiło to zadanie Rządowi Tymczasowemu, który wydał nakaz aresztowania Lenina i innych członków bolszewików. Lenin zdołał się ukryć. W samym Rządzie Tymczasowym doszło do zmian. 8 ( 21) lipca nowym premierem został Aleksander Kiereński (jednocześnie minister obrony). Wodzem naczelnym został gen. Korniłow. Wkrótce Kiereński zaczął go podejrzewać o przygotowywanie zamachu stanu. Groźba zamachu stanu spowodowała, że dzięki poparciu samego Kiereńskiego w ręce bolszewików (Gwardia Czerwona) w ręce bolszewików, którzy wystąpili w roli obrońców demokracji, trafiła broń. Nieudany zamach Korniłowa ( został In aresztowany) zapoczątkował proce tzw. bolszewizacji rad tj. przejmowania przez bolszewików kierownictwa rad robotniczych i żołnierskich oraz tworzenia własnej sieci Sowietów. Lenin powrócił do Piotrogrodu i otwarcie wyraził postulat natychmiastowego rozpoczęcia powstania zbrojnego przeciwko rządowi. W nocy z 24 X na 25 X (5/6XI) oddziały Gwardii Czerwonej rozpoczęły zajmowanie kluczowych punktów w stolicy: mostów, dworców, poczt, central telefonicznych. Dokonało się to praktycznie bez oporu ze strony oddziałów rządowych.
6 XI bolszewicy przystąpili do ataku na siedzibę Rządu Tymczasowego-Pałac Zimowy. Sygnałem do ataku była salwa z krążownika Aurora. Członkowie Rządu Tymczasowego opuścili Pałac Zimowy opanowany przez czerwonogwardzistów.
W tym czasie obradował „Wszechrosyjski Zjazd Delegatów Robotniczych i Żołnierskich”. W nocy z 27/28 X po opuszczeniu sali przez mienszewików i eserowców zjazd podjął decyzję o utworzeniu Nowego rządu tzw. Rady Komisarzy Ludowych. Na czele pierwszego bolszewickiego rządu stanął Lenin. Resort spraw zagranicznych objął Trocki a szefem utworzonego specjalnie komisariatu do spraw narodowości- Józef Stalin. Zjazd przyjął dwa opracowane przez Lenina akty-„ Dekret o pokoju”(przyjęcie pokoju bez aneksji i konstytucji) i „ Dekret o ziemi” (upaństwowienie ziemi). Kiereński nie zdołał zmobilizować większych sił do walki z bolszewikami i zbiegł ostatecznie za granicę. 2(15)XI bolszewicy przejęli władze w Moskwie. Rozpoczęła się wojna domowa.

(…)

… zyskiwała radykalna lewica reprezentowana przez Związek Spartakusa (od pocz. 1919 r. Komunistyczna Partia Niemiec) i Niezależną Partię Socjaldemokratyczną zmierzająca do przewrotu bolszewickiego. Rząd Ebert przystąpił do wprowadzenia szeregu reform społecznych m.in.: powszechne prawo wyborcze dla kobiet i mężczyzn od 20 roku życia, 8 godziny dzień pracy, zasiłki dla bezrobotnych. Komuniści i radykalni socjaliści podjęli mimo próbę przewrotu i przejęcia władzy siłą. Do próby przewrotu doszło w Berlinie (tzw. Powstanie Spartakusa), w zagłębiu Ruhry, Turyngii, Saksonii i Bawarii. W tym regionie doszło nawet do powstania Bawarskiej Republiki Rad istniejącej niespełna miesiąc. Wszystkie te próby zostały zdławione m.in. przez sformowane przez rząd paramilitarne formacje tzw. korpusy ochotnicze Freikorps…
… rewolucyjnej, która jeszcze tego samego dnia proklamowała powstanie Węgierskiej Republiki Rad. Komuniści stopniowo wypierali socjaldemokratów, przejmując władzę i ustanawiając radziecki system władzy. Utworzono Armię Czerwoną i Czerwoną Straż (policja polityczna). Ogłoszono nacjonalizacje wszystkich zakładów pracy zatrudniających więcej niż 20 pracowników, przejęto szkolnictwo, znacjonalizowano ziemię, opracowano plan deportacji wszystkich księży i zakonników. Węgry zostały otoczone kordonem sanitarnym przez państwa ententy. 16 IV komunistyczne Węgry zostały zaatakowane przez wojska rumuńskie, dwa tygodnie później czechosłowackie i francuskie. Węgierska Armia Czerwona ponosiła kolejne klęski. 1 VIII ustąpiła rządząca rada rewolucyjna, a Bela Kun schronił się w Austrii gdzie został internowany. Niebawem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz