Historia myśli ekonomicznej - strona 4

Historia mysli ekonomicznej- zakres zainteresowań

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 427

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Okres początkowy historii Rzymu związany jest likwidacją instytucji wspólnoty pierwotnej. Rzymska myśl społeczna nic mogła jak w Grecji usprawiedliwić niewolnictwa z moralnego punktu widzenia. Większość niewolników rzymskich urodziła się jako...

Historia myśli ekonomicznej - zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4130

Omówienie zagadnień z przedmiotu historia myśli ekonomicznej. Notatki z historii myśli ekonomicznej - 24 strony w formacie doc. Poruszane w notatce tematy to między innymi: marginalizm, szkoła austriacka, szkoła neoklasyczna, szkoła lozańska, II prawo Gosena, I prawo Gossena, teoria procentu Eugeniu...

Opracowanie do egzaminu

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Małgorzata Łuszczyńska
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 3927

...l.Sokrateiska koncepcja państwa. Założenia: ostra krytyka rządów tyranów i demokracji (krytyka demokracji wynika z przekonania, że rządy nieoświeconych, tworzone na podstawie przypadkowych wyników losowania, nie mogą być skuteczne; rządy w państwie muszą się opierać na władzy, a nie na...

Historia myśli ekonomicznej - PROTAGORAS Z ABDERY

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Małgorzata Łuszczyńska
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2968

...Sofiści starsi: 1. PROTAGORAS Z ABDERY – 480-411 p.n.e.  legenda głosi, że spotkał go Demokryt i wprowadził w tajniki filozofii  DZIEŁA: Sztuka erystyczna, O zapaśnictwie, O państwie, O cnocie, Antylogie i inne  po upadku Peryklesa został oskarżony o bezbożność, a jego dzieła zniszcz...

Historia myśli ekonomicznej - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Aleksanda Lityńska
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 861
Wyświetleń: 6979

Dokument ma 39 stron i porusza zagadnienia takie jak: geneza nauki historia myśli ekonomicznej, merkantylizm, rozkład merkantylizmu i początki ekonomii klasycznej, fizjokratyzm – panowanie praw natury, tablica ekonomiczna, ekonomia klasyczna, czynniki wzrostu bogactwa społecznego, wzrost gospodarcz...

Wykład - Dogmat Smitha, Ricarda

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2107

Dogmat Smitha: nie mógł on kontynuować rozważań fizjokratów na temat procesów reprodukcji w skali globalnej, gdyż uniemożliwiało mu to twierdzenie nazwane później DOGMATEM Smitha. Mówiło ono, że wartość i cena każdego towaru składają się i rozkładają na dochody, ale są sumą (cena) zysku, renty i pła...

Wykład - kierunek historyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

KIERUNEK HISTORYCZNY I OŚRODEK WARSZAWSKI Antoni Kostanecki (1866-1941) Profesor ekonomii, rektor uniwersytetu warszawskiego, Prezes Towarzystwa Ekonomistów i Statyków Polskich (1917-1927). Ekonomię społeczną dzieli na część: - teoretyczną - wyjaśniającą prawa rządzące gospodarstwem społecznym ...

Wykład - kierunek teoretyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

KIERUNEK TEORETYCZNY I OŚRODEK WARSZAWSKI Michał Kalecki (1899-1970) Czołowy twórca ekonomii polskiej i światowej, publicysta gospodarczy, pracownik Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen w latach 1929-1935. W jego dorobku ważne miejsce zajmuje TEORIA CYKLU KONIUNKTURALNEGO. Jest autore...

Wykład - Luka deflacyjna, inflacyjna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 875

Luka deflacyjna - powstaje wówczas gdy inwestycje rozwijają się na poziomie niższym niż określony przez iloczyn α* δ (czyli r). Niskie inwestycje stają się przyczyną niedostatecznego popytu efektywnego ludności i niepełnego wykorzystania mocy wytwórczych, ponieważ spada popyt spadają ceny , przedsię...

Wykład - Mnożnik inwestycyjny Keynes

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1757

Mnożnik inwestycyjny Keynes'a Służy do bliższego badania związków pomiędzy inwestycjami a przyrostem dochodu narodowego. Sformułował go Keynes pod wpływem mnożnika zatrudnienia opracowanego przez ekonomistę angielskiego F.Kahna. Mnożnik z...