opracowanie do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1841
Wyświetleń: 4354
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opracowanie do egzaminu - strona 1 opracowanie do egzaminu - strona 2 opracowanie do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:
...l.Sokrateiska koncepcja państwa.
Założenia:
ostra krytyka rządów tyranów i demokracji (krytyka demokracji wynika z przekonania,
że rządy nieoświeconych, tworzone na podstawie przypadkowych wyników losowania, nie
mogą być skuteczne;
rządy w państwie muszą się opierać na władzy, a nie na pozorach czy przypadku;
demokracja to ustrój oparty na pozorach, w tym pozorach wiedzy. Wg Sokratesa nie
chodzi o zniesienie demokracji tylko należy ją zreformować. Naprawić ustrój ma praca
ludzi nad własnym doskonaleniem moralnym...


...Platon kładł ogromny nacisk na hierarchię społeczeństwa. Utożsamiał losy państwa z losem klasy rządzącej. Aby państwo było trwałe, potrzebna jest mu silna pozycja arystokracji. Osiągnąć ją należy przez swoisty kolektywizm. Jego istota polega na tym, że arystokraci muszą być względem siebie równi, aby nie zazdrościli sobie wzajemnie i nie dzielili się w ramach grupy. Każdy podział jest zmianą a tej oczywiście wg Platona należy unikać.
Głosił tzw. mit o krwi i ziemi, według którego ludzie z poszczególnych grup społecznych
posiadają w sobie pewien metal. I tak filozofowie - złoto, strażnicy - brąz, a żywiciele -
żelazo. Platon uważa, że klasa najwyższa musi pozostać "czysta". Nie dopuszcza
mieszania się różnych metali, ponieważ każda mieszanka jest zmianą i prowadzi do
degeneracji....


...Władza ojcowska jest wzorem pierwszych rządów;
Państwo wyłoniło się z rodziny i jest urządzone na jej wzór. Następnie połączenie wielu
rodzin utworzyło gminę. Pewna liczba gmin tworzy państwo. Wraz ze wzrostem
zorganizowania wzrasta stopień autorki (samowystarczalności). Każde państwo powstaje
w drodze naturalnego rozwoju,
podobnie jak pierwsze wspólnoty. Państwo należy do twórców natury bowiem człowiek z natury stworzony jest do życia w państwie. Tylko człowiek ma możliwość rozróżnienia....

l.Sokrateiska koncepcja państwa.
Założenia:
ostra krytyka rządów tyranów i demokracji (krytyka demokracji wynika z przekonania,że rządy nieoświeconych, tworzone na podstawie przypadkowych wyników losowania, niemogą być skuteczne;
rządy w państwie muszą się opierać na władzy, a nie na pozorach czy przypadku;
demokracja to ustrój oparty na pozorach, w tym pozorach wiedzy. Wg Sokratesa niechodzi o zniesienie demokracji tylko należy ją zreformować. Naprawić ustrój ma pracaludzi nad własnym doskonaleniem moralnym;
Sokrates zakwestionował wszystko to co powszechnie uznane w Atenach za podstawęustroju;
negatywna ocena losowania stanowisk (przypadkowość w obsadzie urzędów wpaństwie) oraz odpłatnego sprawowania funkcji publicznych;
posługiwał się metodą elenktyczną właściwą dla demaskowania wiedzy pozornej,uświadamiania ludziom ich faktycznej niewiedzy i protetyką.
sprawiedliwość zawiera się w znajomości dwu rodzajów praw: praw państwa i prawwyższych,
prawa wyższe to prawa bogów, obowiązujące niezależnie od granic państwa i właściwewszystkim ludziom;
Sokrates wyraża poczucie istnienia wiecznych i bezwzględnie obowiązujących praw-praw wyższych od stanowionych. W imię tych praw człowiek powinien poddać sięwyrokom, niedoskonałych praw i sądów ludzkich.
treścią praw wyższych są wartości moralne
Najważniejsze dzieła Platona(425r. p.n.e. - 347r. p.n.e.): komunizm konsumpcyjny
I grupa: - Eutyfron, Laches, Charmides, Obrona Sokratesa
II grupa: - Fajdros, Fedon, Uczta, Teajtet, Państwo
III grupa: - Parmenides, Sofista, Polityk, Fileb
2. Filozoficzne podstawy platońskiej koncepcji państwa i prawa.
Koncepcja państwa jest logiczną konsekw ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz