Wykład - kierunek historyczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - kierunek historyczny - strona 1 Wykład - kierunek historyczny - strona 2

Fragment notatki:

KIERUNEK HISTORYCZNY
I OŚRODEK WARSZAWSKI
Antoni Kostanecki (1866-1941)
Profesor ekonomii, rektor uniwersytetu warszawskiego, Prezes Towarzystwa Ekonomistów i Statyków Polskich (1917-1927).
Ekonomię społeczną dzieli na część:
- teoretyczną - wyjaśniającą prawa rządzące gospodarstwem społecznym
- praktyczną - podejmującą problem polityki ekonomicznej
W teorii wartości zajmuje niejednolite stanowisko, uznając za podstawę wartości oceny subiektywne związane z preferencją potrzeb lub obiektywne ujęte od strony kosztów produkcji. Formułuje dwie definicje kapitału rzeczową i wartościową. Wyróżnia trzy rodzaje środków polityki ekonomicznej państwa:
- bezpośrednie - zalicza: działalność przedsiębiorstw państwowych, politykę celną i taryfową, przywileje i monopole państwowe, ulgi, subwencje i premie eksportowe,
- pośrednie - ochronę prawa patentowego i wzorów, marek fabrycznych i handlowych,
ogólne - wiąże z rozbudową infrastruktury gospodarczej, a także szkolnictwa przemysłowego. Rozwiązanie kwestii socjalnej łączy ze stanowiskiem: ochrony prawnej robotników, działalnością pracowniczych związków zawodowych i wprowadzeniem państwowych ubezpieczeń socjalnych. Indywidualne motywy działalności gospodarczej ludzi podporządkowuje motywom społecznym, co pozwala jego zdaniem na zlikwidowanie dualizmu pierwiastka indywidualnego i socjalnego (społecznego) we wszystkich dziedzinach życia społecznego.
Władysław Grabski (1874-1938)
Ekonomista, polityk, trzykrotny minister skarbu, dwukrotny prezes rady ministrów, poseł na sejm z ramienia Narodowej Demokracji do 1922 r. aW IV 1924 przeprowadził reformę waluty, wprowadził reformę waluty, wprowadził złoty polski w miejsce marki polskiej, utworzył Bank Polski, oparł złotego na złocie w celu ożywienia gospodarki i eksportu oraz wzrostu podaży kredytów zagranicznych, nadmierną eksmisję pieniądza uważał za szkodliwą, gdyż spadek kursu pieniądza podważa społeczne zaufanie do niego. W 1907-1919 wydał trzy tomy opracowań pt. "Materiały w sprawie Włościańskiej", dążył do wypracowania długofalowego programu rozwoju gospodarczego, którego podstawą miała być właściwa polityka agrarna. Kładł nacisk na ożywienie produkcji przemysłowej i rolnej. Zalecał zmniejszenie obciążeń podatkowych dla rolników: obniżenie stopy procentowej kredytów długo i krótkoterminowych, wprowadzenie ceł ochronnych na artykuły rolne, rozszerzenie akcji melioracyjnych. Należał do przeciwników etatyzmu w okresie rządów sanacji pisał o kryzysie idei państwowej Polski. Krytykował działalność aparatu biurokratycznego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz