Historia myśli ekonomicznej - PROTAGORAS Z ABDERY

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2982
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia myśli ekonomicznej - PROTAGORAS Z ABDERY - strona 1 Historia myśli ekonomicznej - PROTAGORAS Z ABDERY - strona 2 Historia myśli ekonomicznej - PROTAGORAS Z ABDERY - strona 3

Fragment notatki:...Sofiści starsi:

1. PROTAGORAS Z ABDERY – 480-411 p.n.e.
 legenda głosi, że spotkał go Demokryt i wprowadził w tajniki filozofii
 DZIEŁA: Sztuka erystyczna, O zapaśnictwie, O państwie, O cnocie, Antylogie i inne
 po upadku Peryklesa został oskarżony o bezbożność, a jego dzieła zniszczono
 znany głównie z osiągnięć w badaniu języka
 jego filozofię przenika przekonanie, iż wszystko jest relatywne (powiązane ze sobą)
 Punktem odniesienia do każdego zjawiska jest człowiek, który stanowi w istocie miarę wszystkich rzeczy i zjawisk
 rzeczywistość jest różnorodna, a rozum pozwala człowiekowi wybrać z rzeczywistości tej to, co dla niego jest najbardziej użyteczne. Teorię poznania Protagorasa charakteryzuje więc sensualizm i relatywizm.
 Konsekwencją relatywizmu jest pogląd o konwencjonalizmie wszelkich zjawisk: państwa, prawa, moralności – mają one tylko umowny charakter...


....6. STOICY ; ZENON Z KITION – 336-264 p.n.e.
 ok. 300 r. założył własną szkołę – stoicką
 STOICYZM: 350 p.n.e. – 200 n.e., jest to kierunek okresu hellenistycznego; wyróżnia się 3 okresy:
- klasycyzm grecki
- średni – przełom republiki i cesarstwa w Rzymie
- najmłodszy – okres wielkich szkół prawniczych w Rzymie
 Filozofię stoicy dzielą na:
- Fizykę – problemy wszechświata, dotyczy miejsca człowieka w świecie
- Logikę – składa się na nią główna teoria poznania
- Etykę – nauka o wartościach
 Najważniejsze osiągnięcia stoików odnoszą się do zagadnień etyki, ponieważ w centrum ich zainteresowania znalazł się człowiek i jego społeczne otoczenie
 CNOTA jest wartością absolutną, nie podlega stopniowaniu. Skoro cnota jest WIEDZĄ, ludzie są mądrzy albo głupi. Cnota to wewnętrzna siła człowieka, pozwalająca na zachowanie umiaru i opanowanie pragnień;
 Cnoty: KARDYNALNE...


Sofiści starsi:
1. PROTAGORAS Z ABDERY - 480-411 p.n.e.
legenda głosi, że spotkał go Demokryt i wprowadził w tajniki filozofii
DZIEŁA: Sztuka erystyczna, O zapaśnictwie, O państwie, O cnocie, Antylogie i inne
po upadku Peryklesa został oskarżony o bezbożność, a jego dzieła zniszczono
znany głównie z osiągnięć w badaniu języka
jego filozofię przenika przekonanie, iż wszystko jest relatywne (powiązane ze sobą)
Punktem odniesienia do każdego zjawiska jest człowiek, który stanowi w istocie miarę wszystkich rzeczy i zjawisk
rzeczywistość jest różnorodna, a rozum pozwala człowiekowi wybrać z rzeczywistości tej to, co dla niego jest najbardziej użyteczne. Teorię poznania Protagorasa charakteryzuje więc sensualizm i relatywizm.
Konsekwencją relatywizmu jest pogląd o konwencjonalizmie wszelkich zjawisk: państwa, prawa, moralności - mają one tylko umowny charakter
PAŃSTWO jest tworem umownym, rozumnym, umożliwia zaspokojenie ludzkich potrzeb;
DEMOKRACJA - bo najskuteczniej egzekwuje prawo
stabilność państwa gwarantuje CNOTA OBYWATELSKOŚCI (sprawiedliwość, pobożność, rozsądek), której każdy może i musi się nauczyć
GORGIASZ - 483-375 p.n.e.
prawdopodobnie filozofii uczył się u Empedoklesa z Akrapentu; do Aten przybył w poselstwie sycylijskiego miasta Leontinoi i swymi mowami szybko zyskał popularność. Koniec życia spędził na dworze tyrana Jazona z Ferai w Tesalii. Jego DZIEŁA to: O niebycie albo o naturze, Pochwała Heleny, Mowa olimpijska;
Największe zasługi Gorgiasz osiągnął na polu sztuki oratorskiej;
Wyróżnia się 3 okresy filozofii Gorgiasza, a w ostatnim retorycznym jego poglądy sprowadzają się do następujących założeń: - człowiek jako element społeczeństwa jest przedm

(…)

… do należytego zachowania.
Prawo stanowione jest ograniczoną terytorialnie, personalnie i czasowo konkretyzacją prawa natury.
HIERARCHIA PRAW: 1) prawo natury (źródłem jest wszechnatura) 2) prawo naturalne (wywiedzione z natury ludzkiej) 3) prawo stanowione
Prawo ludzkie (lex humanum) dysponuje sankcją zinstytucjonalizowaną. Dzieli się na: ius gentium (zasady prawne całej ludzkości) i ius civile (zasady prawne…
… - jest skonkretyzowaniem norm prawa naturalnego
ius gentium (prawo pozytywne narodów)
ius civile (prawo cywilne)
Prawo Boże (lex divina) - trzeci rodzaj prawa per participationem. Zawarte w Piśmie Świętym dawne (niedoskonałe - zawarte w Starym Testamencie
nowe (doskonałe) - zawarte w Nowym Testamencie
Jedynym właścicielem jest Bóg, człowiek posiada naturalne władanie rzeczą. Powinien się dzielić.
Społeczeństwo…
… gospodarstwami rodzinnymi i tym, co jest im wspólne, z władzą suwerenną
Rząd sprawiedliwy to rząd podległy prawom bożym i kardynalnym;
SUWERENNOŚĆ
to immanentna cecha państwa
jest nieskrępowana prawami pozytywnymi
cechy: ciągłość, niepodzielność, niezbywalność, niezależność, nieograniczoność, bezwarunkowość
jest władzą absolutną (nieograniczoną przez nikogo ani z zewnątrz - papież, cesarz, ani od wewnątrz…
… absolutum dominium dąży niezmiennie do ograniczenia władzy króla.
należy ograniczyć możliwość stosowania liberum veto, dokładnie określić warunki jej stosowania.
Król miałby kierować administracją, a stojący na czele poszczególnych resortów ministrowie ponosiliby odpowiedzialność w postaci kontrasygnaty ELEKCJA: nie viritim, ale przez Sejm w podwojonym składzie.
sejm nieustający, zakaz rozdawnictwa…
… - Augustyn Aureliusz
ur. się w Afryce Północnej; wyznawał manicheizm, sceptycyzm, neoplatonizm, by w 378 r. nawrócić się i stać się gorliwym obrońcą Kościoła
DZIEŁA: O obyczajach Kościoła katolickiego, O wielkości duszy, O państwie Bożym
Na jego poglądy filozoficzne wielki wpływ wywarł Platon, drugą inspiracją była Biblia
Celem przemyśleń Augustyna było poznanie Boga i duszy.
Kategoria Boga jest centralna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz