Historia literatury staropolskiej i oświecenia - strona 2

note /search

Adam Naruszewicz - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1281

Adam Naruszewicz 1733-1796 - Wywodził się z litewskiej szlachty, wtedy mocno już podupadłej. Jako potomek zubożałego rodu przeznaczony został do kariery duchownej, dlatego wykształcenie zdobywał w szkole jezuickiej i wstąpił do prowadzącego ją zakonu. - Po ukończeniu szkoły został nauczycielem...

Julian Ursyn Niemcewicz - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1400

Julian Ursyn Niemcewicz 1758-1841 - Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej, wychowany został w domu swego dziadka w duchu rycerskim. - Od najmłodszych lat otoczony był opieką Adama Kazimierza Czartoryskiego. Za jego wstawiennictwem kształcił się w Szkole Rycerskiej, gdzie zetknął się ...

Obiady czwartkowe - opis

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2940

Obiady czwartkowe - organizowane przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na wzór paryskich salonów literackich , spotkania intelektualistów polskich. Pierwsze spotkanie od...

Rokoko - opis epoki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3031

Rokoko - nurt stylistyczny , obecny zwłaszcza w architekturze wnętrz , ornamentyce, rzemiośle artystycznym i malarstwie , występujący w sztuce europejskiej w latach ok. 1720-1790. Rokoko było jednym z prądów literackich i kulturowych pojawiających ...

Sentymentalizm - opis i definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 819
Wyświetleń: 6118

Sentymentalizm - kierunek umysłowy i literacki w Europie, który trwał od lat 70 XVIII wieku do początku wieku XIX. Jego twórcami byli Jean Jacques Rousseau (we Francji ) i Laurence Sterne (w Anglii ). Nazwa nurtu pochodzi od dzieła L...

Stanisław Staszic - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1288

Stanisław Staszic 1755-1826 - Urodzony w rodzinie mieszczańskiej, ojciec i dziadek byli burmistrzami Piły. - Gdy był jeszcze młody uczył się w szkole parafialnej w swoim ojczystym mieście potem po edukacji uzyskał święcenia i został duchownym. - Staszic został wychowawcą synów Andrzeja Zamoyskieg...

Tomasz Kajetan Węgierski - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1757

Tomasz Kajetan Węgierski 1756-1787 - Wywodzi się z rodziny drobnoszlacheckiej, był synem starosty. - Uczęszczał do warszawskiego kolegium jezuickiego, gdzie poetyki uczył go Naruszewicz. - Debiutował jako cudowne dziecko w wieku 15 lat na łamach "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych" wiers...

Stanisław Trembecki - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1757

Stanisław Trembecki 1739-1812 - Wywodził się z zamożnej rodziny, jego ojciec był sędziom i podstarościm. Rodzinę Trembeckiego można zaliczyć do średniozamożnej szlachty. - Studiował w Krakowie, przerwał jednak edukację z nieznanych bliżej powodów i wyjechał na zachód Europy. Był miedzy innymi we...

Zofiówka/Sofijówka - opis

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2198

Zofiówka / Sofijówka - park o charakterze krajobrazowym położony w Humaniu nad jarem rzeki Kamionki, obecnie na terytorium Ukrainy . Park został założony w 1796 roku przez Stanisława Szczęsnego Potockiego dla żony Zofii Potockiej i nazwany na jej cześć "Sofijówką" (od imienia). Założenie ...

Anakreontyk, empiryzm i sensualizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2037

Anakreontyk - wierszowany utwór literacki o tematyce biesiadnej, wesołej lub rubasznej, sławiący uroki życia, opowiadający o miłości w sposób żartobliwy. Nazwa gatunku pochodzi od greckiego poety Anakreonta z Teos (VI w. p.n.e), który ukształt...