Historia literatury staropolskiej i oświecenia

note /search

Adam Kazimierz Czartoryski - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1169

Adam Kazimierz Czartoryski (1734-1823), polski książę. Rzecznik reform ustrojowych Polski. W 1763 wysuwany przez stronnictwo Czartoryskiego, wbrew swej woli, na kandydata na króla Polski. Po elekcji

Andrzej Zamoyski - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1701

Andrzej Zamoyski herbu Jelita ( 1716 -792 ) - kanclerz wielki koronny w latach, marszałek Trybunału Koronnego , wojewoda inowrocławski , starosta halicki , lubelski , brodnicki i rostocki . Był jednym z przywódców obozu Familii i inicjatorem refor...

Bajka - opis i definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2639

Bajka - krótki, epicki utwór literacki, zawierający morał (pouczenie), może być wierszowany i żartobliwy. Morał może znajdować się na początku lub na końcu utworu albo wynikać z jego treści. Istotną cechą bajki jest alegoryczność . Bohaterami bajek ...

Familia - definicja stronnictwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1379

Familia - nazwa stronnictwa, powstałego w połowie XVIII wieku , zgrupowanego wokół magnackich rodów Czartoryskich i Poniatowskich , dążącego do wprowadzenia reform społeczno-ustrojowych w Rzeczypospolitej . W oparciu o przeprowadzony z pomocą wojs...

Franciszek Dionizy Kniaźnin - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 777
Wyświetleń: 3024

Franciszek Dionizy Kniaźnin 1750-1807 - Kształcił się w kolegium jezuickim, następnie wstąpił do zakonu jezuitów i studiował w kilku seminariach zakonnych. - Po kasacie zakonu, przeszedł do stanu świeckiego. Został sekretarzem księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego oraz nauczycielem jego dzieci...

Franciszek Karpiński - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 910
Wyświetleń: 1967

Franciszek Karpiński 1741-1825 - Pochodzi ze zubożałej szlacheckiej rodziny. Niepiśmienna matka raczyła go od najmłodszych lat opowieściami o duchach i czarach, natomiast ojciec wpajał mu surowe zasady moralne. - Uczęszczał do kolegium jezuickiego, z tych lat wyniósł nie tylko dobrą znajomość ła...

Franciszek Zabłocki - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1953

Franciszek Zabłocki 1752-1821 - Wywodził się z rodziny szlacheckiej. - Wstąpił do szkoły jezuickiej, którą opuścił po 3 latach. - Za wstawiennictwem Adama Czartoryskiego został powołany urzędnikiem w Komisji Edukacji Narodowej. - Debiutuje na łamach czasopisma literackiego „Zabawy Przyjemne i P...

Jan Sariusz Zamoyski i Monitor - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

Jan Sariusz Zamoyski ( Jan Zamojski ) herbu Jelita , ( 1542 - 1605 ) - polski szlachcic , magnat , sekretarz królewski , podkanclerzy koronny następnie kanclerz wielki koronny , hetman wielki koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów . D...

Klasycyzm - opis i przebieg

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 3878

Klasycyzm (z łac. classicus - doskonały, pierwszorzędny, wzorowy, wyuczony) - styl w muzyce , sztuce , literaturze oraz architekturze odwołujący się do kultury starożytnych Rzymian, Greków oraz Żydów. Styl ten nawiązywał głównie do antyku . Klasycyzm XVIII-wieczny był - obok sentymentalizmu i

Ignacy Krasicki - życiorys i twórczość

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 2121
Wyświetleń: 4074

Ignacy Krasicki 1735-1801 - Urodził się w podupadłej na owe czasy rodziny magnackiej . Wybrano dla niego drogę kariery duchownej , dzięki której mógł zdobyć wysokie wykształcenie. - W okresie nauki w seminarium, nie prowadził zbyt ascetycznego życia, pobyt w stolicy umożliwił mu bywanie w miejs...