Jan Sariusz Zamoyski i Monitor - życiorys

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jan Sariusz Zamoyski i Monitor - życiorys - strona 1 Jan Sariusz Zamoyski i Monitor - życiorys - strona 2

Fragment notatki:

Jan Sariusz Zamoyski ( Jan Zamojski ) herbu Jelita , ( 1542 - 1605 ) - polski szlachcic , magnat , sekretarz królewski , podkanclerzy koronny następnie kanclerz wielki koronny , hetman wielki koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów . Doradca króla Zygmunta II Augusta i Stefana Batorego .Zapoczątkował swoją karierę polityczną wysuwając koncepcję elekcji viritim, czyli wyboru króla przez ogół szlachty, po śmierci króla Zygmunta Augusta. Jan Zamoyski zasłynął z wielu rzeczy, np z założenia Ordynacji Zamoyskiej, złożonej z terenów jego posiadłości, gdzie znajdował się także Zamość.
Zamoyski był mecenasem sztuki i literatury co zostało udowodnione poprzez założenie przez niego wyższej uczelni - Akademii Zamoyskiej, a także dobrym dowódcą, gdyż odznaczył się w wojnach w Mołdawii czy w walkach o Inflanty.
Przeciwstawiało się rosnącemu wpływowi Kościoła katolickiego i zakonu jezuitów. ____________________________________________________________________________________ Monitor - to pierwsze czasopismo, regularnie wydawane w Polsce w latach 1765 - 1785 . Zostało założone przez Ignacego Krasickiego i Franciszka Bohomolca , a także z inicjatywy i przy wsparciu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego . Pismo było wydawane w drukarni królewskiej i było organem obozu reform. Redagowane na wzór angielskiego The Spectator , w duchu racjonalizmu i tolerancji religijnej. Monitor przyczynił się do powstania negatywnego obrazu epoki saskiej . Poruszał wiele aktualnych i różnorodnych tematów. W nowych, krótkich formach publicystycznych (eseje, reportaże, listy do redakcji, artykuły, felietony itp.), autorzy krytykowali sarmackie zacofanie, postulowali nowy wzór osobowy oświeconego szlachcica. Zasadniczym celem czasopisma była poprawa obyczajów i moralności społeczeństwa. Zwalczano m.in.: -pijaństwo i karciarstwo, -próżniactwo, -tzw. modnisiostwo , czyli plotkarstwo, -manię pojedynkowania się, -panegiryzm, -fanatyzm religijny. W Monitorze drukowano teksty najwybitniejszych pisarzy polskich XVIII w., jednak najczęściej było to tłumaczenia i przeróbki autorów obcych. Np. cały rocznik 1772 był pióra Ignacego Krasickiego , który tłumaczył i adoptował do warunków polskich artykuły z angielskiego The Spectator . ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz