Rynek kapitałowy i inwestycje - strona 2

note /search

Miary ryzyka akcji - Odchylenie standardowe i wariancja stopy zwrotu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

Oczekiwana stopa zwrotu Stopa zwrotu, zwana również stopą zysku, jest podstawową charakterystyką każdej inwestycji, w szczególności każdego instrumentu finansowego. Określa ona dochód przypadający na jednostkę zainwestowanego kapitału. Najłatwiej można obliczyć stopę zwrotu już zrealizowaną, wyznac...

Papier wartościowy - rynek kapitałowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Papier wartościowy Papier wartościowy to dokument stwierdzający przysługujące jego właścicielowi prawo majątkowe. Papier wartościowy jest pojęciem dosyć szerokim, a same papiery wartościowe są na wiele sposobów klasyfikowane : a) należności pieniężne (obligacje, weksle, czeki), b) uprawniające d...

Warszawska giełda papierów wartościowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

WARSZAWSKA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Historia Pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce otwarta została w Warszawie 12 maja 1817 roku. Sesje odbywały się w godzinach 12.00 - 13.00. W XIX w. przedmiotem handlu na giełdzie warszawskiej były przede wszystkim weksle i obligacje. Handel akc...

Giełda i transakcje na giełdzie - Strategia rozwoju rynku - Konkurencj...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Giełda i transakcje na giełdzie Internet: system rozliczeń warset regulamin statut strona Rozwój giełdy - pożądany i niezbędny dla prawidłowego rozwoju gospodarki Istnienie giełdy - szereg czynników: makroekonomiczne konkurencyjny system finansowy lepsza alokacja zasobów lepsza mobilizacj...

Przestępstwa giełdowowe - rynek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Problem przestępstw giełdowych Jak wiadomo tam gdzie są pieniądze tam pojawia się pokusa zdobycia ich w nielegalny sposób. Takim miejscem niewątpliwie jest także rynek kapitałowy. Przestępstwa giełdowe mają swoją długą historię, również w Polsce miały miejsce mniejsze i większe afery. Jest to zj...

Sesja giełdowa, systemy notowań

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Systemy notowań Początkowo Giełda Warszawska przeprowadzała tylko jedną sesję w tygodniu. Wraz z rozwojem rynku liczba sesji tygodniowo wzrastała, i obecnie mamy normalną sytuację gdzie ma miejsce pięć sesji tygodniowo. Przyjętym systemem notowań jest system pojedynczego i podwójnego fixingu ora...

Akcje i obligacje - rynek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Akcje i obligacje Wielka przemiana ustrojowa z 1989r. i odejście od systemu socjalistycznego otworzyło drogę szerokim przemianom w Polsce. Wiele tych zmian dotyczyło gospodarki i udziału w niej ludzi. Otóż każdy zyskał szansę swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej i pomnażania swojego ...

Domy maklerskie, kryteria prawne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Kryteria prawne dla domów maklerskich Indywidualny inwestor może złożyć zlecenie giełdowe jedynie za pośrednictwem domu maklerskiego. Zasady działania tych instytucji precyzuje Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Dom maklersk...

Prospekt emisyjny - rynek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Warunki prawne Aby spółka akcyjna mogła być notowana na giełdzie musi spełniać szereg rygorystycznych warunków. Na wstępie musi spełniać kryteria przewidziane dla spółek publicznych, bo tylko takie mogą być notowane na giełdzie. Sporo ...

Rynek kapitałowy i inwestycje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

Rynek kapitałowy Rynek kapitałowy to zespół decyzji finansowych przedsiębiorstw, instytucji finansowych i osób fizycznych. Rynek ten umożliwia przekształcenie nagromadzonych oszczędności w inwestycje. Na tzw. rynek kapitałowy składają się : - rynek papierów wartościowych (obligacje, akcje), - ry...