Domy maklerskie, kryteria prawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Domy maklerskie, kryteria prawne - strona 1 Domy maklerskie, kryteria prawne - strona 2

Fragment notatki:


Kryteria prawne dla domów maklerskich
Indywidualny inwestor może złożyć zlecenie giełdowe jedynie za pośrednictwem domu maklerskiego. Zasady działania tych instytucji precyzuje Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Dom maklerski może być założony tylko przez osobę prawną i musi być prowadzony przez spółkę akcyjną mającą swą siedzibę w Polsce. Zezwolenie na działalność przedsiębiorstw maklerskich wydaje Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. W wydanym zezwoleniu określa minimalną wysokość kapitałów własnych i zakres czynności, które dom maklerski może wykonywać. Aby podmiot ten uzyskał "pełnię uprawnień" musi zostać dopuszczony do zawierania transakcji, o czym decyduje Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (w przypadku tej giełdy).
Bankowe domy maklerskie
Specyficznym rodzajem przedsiębiorstwa maklerskiego jest podmiot prowadzony przez bank. Jednak wg obecnych przepisów podmiot taki musi : prowadzić działalność w odrębnych pomieszczeniach i za pomocą urządzeń technicznych z których korzysta tylko ten podmiot, prowadzić odrębne księgi rachunkowe, być wydzieloną organizacyjnie jednostką.
Zakres czynności i uprawnień
Czynności wykonywane przez przedsiębiorstwa maklerskie : - kupowanie i sprzedawanie papierów wartościowych na cudzy rachunek, - pełnie funkcji maklera-specjalisty, - oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym - klient może się zapisać na emitowane akcje, - zarządzanie pozostawionymi do dyspozycji środkami pieniężnymi i papierami wartościowymi - klient pozostawia domowi maklerskiemu określoną kwotę za które dom maklerski kupuje i sprzedaje papiery wartościowe pobierając prowizję od zysku, - pośrednictwie w transakcjach kupowania i sprzedawania papierów wartościowych na giełdach zagranicznych, Polacy mogą kupować pap. wart. na rynkach państw należących do OECD, jednak tylko część domów maklerskich świadczy takie usługi - wymagają one uzyskania dodatkowego zezwolenia, - doradztwo przy potencjalnym zawieraniu transakcji.
Maklerzy i doradcy inwestycyjni
Dom maklerski ma obowiązek zatrudniać odpowiednią do swojej wielkości i zakresu uprawnień maklerów i doradców inwestycyjnych. Tylko te osoby posiadają uprawnienia i umiejętności do składania zleceń w imieniu klientów, doradzania im w sprawach inwestycyjnych. Aby zostać maklerem lub doradcą inwestycyjnym trzeba : być osobą niekarną, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych, mieć co najmniej średnie wykształcenie, zdać egzamin przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz