Rynek kapitałowy i inwestycje

note /search

Obligacje - rynek kapitałowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1050

OBLIGACJE Podstawowe informacje o obligacjach Obligacja jest to papier wartościowy (instrument finansowy), w którym jedna strona, zwana emitentem obligacji, stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony , zwanej obligatariuszem (właścicielem obligacji) i zobowiązuje się wobec niego do wykupu oblig...

Rynek - Cechy gospodarki rynkowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 812
Wyświetleń: 3780

Co to jest rynek? Rynek - jest to miejsce na którym dochodzi do transakcji pomiędzy kupującymi a sprzedającymi (konsumentami a producentami) oraz do wymiany towaru, w wyniku transakcji kupna-sprzedaży na rynku kształtuje się cena. Ze względu na przedmiot obrotu wyróżniamy : - rynek towarów i usłu...

Papiery wartościowe, akcje i obligacje - Rynek wtórny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

PAPIERY WARTOŚCIOWE AKCJE OBLIGACJE Papier wartościowy to dokument, z którego wynikają dla jego właściciela określone prawa (tzw. majątkowe) - prawo udziału w spółce, prawa do otrzymywania odsetek. Cechą charakterystyczną papierów wartościowych emitowanych przez spółki giełdowe jest to, że są one e...

Giełda - rynek kapitałowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 105
Wyświetleń: 861

Giełda Jak już zapewne zauważyłeś jednym ze słów tworzących nazwę tego serwisu jest wyraz Giełda. Ale cóż to dokładnie jest? Otóż wyraz Giełda w tytule oznacza giełdę papierów wartościowych, czyli miejsce na którym odbywają się transakcje papierami wartościowymi zorganizowany w taki sposób, że p...

Giełda papierów wartościowych - Sesja giełdowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Giełda Papierów Wartościowych 1.Główne informacje na temat giełdy. Giełda to miejsce, gdzie kupuje się i sprzedaje określone towary po cenach odpowiadających sytuacji rynkowej. Istnieją różne rodzaje giełd - walutowe, zbożowe, kwiatowe. Giełda papierów wartościowych jest specjalnym typem giełdy. J...

Rynki i instytucje finasowe - weksel bankowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

RYNKI I INSTYTUCJE FINANSOWE I Instytucje finansowe jako pośrednicy finansowi Definicja, cechy pośredników finansowych Wszystkie przedsiębiorstwa możemy podzielić na zaliczane do sektora niefinansowego i finansowego. Te należące do sektora finansowego to instytucje finansowe, dzięki nim pieniądz...

Akcje - funkcje i rodzaje - Prawo poboru

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 77
Wyświetleń: 770

Akcja- instrument finansowy emitowany przez spółkę akcyjną, jest częścią kapitału akcyjnego, na wartość realną akcji nie ma wpływu stopa inflacji w przeciwieństwie do obligacji. Funkcje akcji: umożliwia bezpośredni udział w przedsięwzięciu (udział finansowy ;czerpanie zysku) umożliwia elastyczny ...

Analiza akcji - rynek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

ANALIZA AKCJI WSTĘP Podstawowym instrumentem rynku kapitałowego są AKCJE. Jest to papier wartościowy, emitowany przez spółką akcyjną. Nabywca akcji staje się współwłaścicielem spółki, ma on prawo do uczestniczenia w podziale części dochodów spółki (dywidendy), uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ...

Inwestycje kapitałowe - zadania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

ZADANIE 1 Znaleźć równą ratę, roczne oprocentowanie efektywne, roczny koszt kredytu, jeżeli płatności są miesięczne a kwota kredytu wynosi 1000 zł razy miesiąc mojego urodzenia (lipiec). Oprocentowanie nominalne roczne wynosi 10% plus m, gdzie m jest miesiącem mojego urodzenia. Liczba miesięcy wy...

Komisja papierów wartościowych - Uprawnienia KPWiG

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Dynamiczny rozwój rynków kapitałowych i skala ważności prowadzonej na nich działalności skłoniła wiele państw do powołania organu sprawującego kontrolę nad nim. Również w Polsc...