Analiza akcji - rynek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza akcji - rynek - strona 1 Analiza akcji - rynek - strona 2 Analiza akcji - rynek - strona 3

Fragment notatki:


ANALIZA AKCJI
WSTĘP Podstawowym instrumentem rynku kapitałowego są AKCJE. Jest to papier wartościowy, emitowany przez spółką akcyjną. Nabywca akcji staje się współwłaścicielem spółki, ma on prawo do uczestniczenia w podziale części dochodów spółki (dywidendy), uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz posiada bierne prawo wyborcze do organów spółki. Ze względu na nierówność uprawnień wyróżnia się akcje zwykłe i uprzywilejowane. Akcje uprzywilejowane dają prawo między innymi do: - wyższej dywidendy,
- uprzywilejowanego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- nadzwyczajnych uprawnień przy podziale majątku spółki w wypadku jej likwidacji. Obrót akcjami odbywa się na giełdach papierów wartościowych (w systemie jednolitego kursu dnia lub w systemie notowań ciągłych) oraz na rynku pozagiełdowym. Podstawowe cechy akcji to:
a) wartość nominalna - wartość kapitału akcyjnego spółki przypadająca na jedną akcję
b) wartość emisyjna - cena sprzedaży akcji przez emitenta
c) wartość księgowa - wartość aktywów netto spółki przypadająca na jedna akcję
d) wartość rynkowa - cena akcji na rynku wtórnym
e) wskaźnik cena-zysk - iloraz ceny akcji i zysku netto spółki, na jedna akcję
f) stopa dywidendy - iloraz dywidendy do ceny akcji ANALIZ A FUNDAMENTALA Analiza fundamentalna dotyczy podstaw, na jakich opiera się akcja. Uważa się, że właśnie te podstawy determinują wartość akcji. Z istoty analizy fundamentalnej wynika, że oparta na niej strategia inwestowania jest strategią długookresowa.
Analiza fundamentalna jest to złożony proces obejmujący kilka etapów. Najczęściej są to:
a) analiza makroekonomiczna,
b) analiza sektorowa,
c) analiza sytuacyjna spółki,
d) analiza finansowa spółki,
e) wycena akcji.
Analiza makroekonomiczna W tym punkcie analiza fundamentalnej analizuje się ogólną ocenę atrakcyjności inwestowania na rynku akcji, przy tym nie rozpatruje się żadnej konkretnej spółki. Atrakcyjność inwestowania w akcje zależy przede wszystkim od:
- sytuacji społeczno politycznej, - ogólnej sytuacji ekonomicznej - polityki ekonomicznej państwa (stopy procentowa, podatków, podaży pieniądza) Analiza makroekonomiczna daje odpowiedź na pytanie o opłacalność w akcje.
Analiza sektorowa. Ocenia się tu przede wszystkim opłacalność inwestowania w danej gałęzi rynku. Ponadto ocenia się również, na ile inwestowanie w danej gałęzi jest ryzykowne.


(…)

… spółki
g) Wartość dywidendy
h) Wskaźnik rotacji środków trwałych - przedstawia efektywność wykożystania środków trwałych w przedsiębiorstwie
i) Wskaźnik rotacji majątku obrotowego - informuje nas z jaka częstotliwością w spółce następuje odnawianie tego majątku, poprzez sprzedaż jej składników.
Wycena akcji Jest to ostatni etap analizy fundamentalnej, w którym przyjmuje się, że akcja posiada swoją…
… równomiernie co roku od g1 do g2, aby wreszcie rosnąć w mniejszym tempie g2(g1>g2). W tym przypadku wzór na wartość akcji jest zbyt skomplikowany, aby go tu przedstawić.
ANALIZA TECHNICZNA
Analiza Techniczna jest drugim sposobem przeprowadzania analizy akcji. Wychodzi się tu z założenia, że o cenie akcji decyduje popyt i podaż, a inwestor może osiągnąć dochód pochodzący z różnicy cen akcji dokonując często sprzedaży i kupna akcji. Z istoty analizy technicznej wynika, że jest to strategia krótkookresowa, przy czym jej zwolennicy nie są zainteresowani tym, czy spółka, której akcje kupują, jest dobra czy zła. Analiza techniczna generuje trzy typy sygnałów:
- sygnał wskazujący na konieczność kupna akcji,
- sygnał wskazujący na konieczność sprzedaży akcji,
- sygnał wskazujący na brak działania.
Istnieją dwie podstawowe grupy narzędzi analizy technicznej:
Pierwsza grupa opiera się na analizie wykresów przeszłych cen akcji oraz wielkości obrotów. Tę grupę metod stosują tzw. Czartyści, uważają oni, że badania przeszłych cen akcji pozwalają na identyfikację pewnych wzorców kształtowania się cen w przyszłości. Wzorce te nazywają się formacjami technicznymi. Według zwolenników analizy technicznej wzorce…
… na giełdach akcji jest na pewno dużo mniejsza niż na giełdach towarowych czy walutowych.
DOCHÓD Z AKCJI
a) Stopa zwrotu
Podstawową charakterystyką każdej inwestycji, w szczególności instrumentu finansowego, np. akcji, jest stopa zwrotu (rate of return), zwana również stopą zysku. Określa ona dochód przypadający na jednostkę zainwestowanego kapitału. Najłatwiejsza do obliczenia jest zrealizowana stopa zwrotu w okresie inwestowania, którą wyznacza się ex post. W przypadku akcji stopa zwrotu w okresie t jest określona wg wzoru:
Gdzie:
Rt - stopa zwrotu akcji osiągnięta w t-tym okresie,
Pt - cena akcji w t-tym okresie,
Dt - dywidenda wypłacona w t-tym okresie
b) Krótka sprzedaż
Oprócz zakupu akcji drugą operacją stosowaną przy inwestowaniu w akcje jest tzw. Krótka sprzedaż (short sale). Operacja ta polega na:
1…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz