Analiza akcji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza akcji - strona 1 Analiza akcji - strona 2 Analiza akcji - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: analiza akcji, analiza fundamentalna, analiza makroekonomiczna, cechy akcji, wartość nominalna, wartość emisyjna, wartość księgowa, wartość rynkowa, wskaźnik cena-zysk, stopa dywidendy, analiza sektorowa, analiza sytuacyjne spółki, analiza finansowa, wskaźnik płynności, wskaźnik aktywności, wskaźnik zadłużenia, wskaźnik zyskowności, wskaźnik cena/zysk, wartość księgowa akcji, wartość dywidendy, wskaźnik rotacji środków trwałych, wskaźnik rotacji majątku obrotowego, wycena akcji, model zdyskontowanych dywidend, analiza techniczna, model Gordona-Shapiro, model stałej wartości dywidendy, koperty, wstęga Bollingera, świece japońskie, średnie ruchome, wstęgi średnich ruchomych, dochód z akcji, stopa zwrotu, krótka sprzedaż, rozkład stopy zwrotu, ryzyko akcji, oczekiwana stopa zwrotu, ryzyko stopy procentowej, wariancja stopy zwrotu, odchylenie standardowe stopy zwrotu.

ANALIZA AKCJI
WSTĘP
Podstawowym instrumentem rynku kapitałowego są AKCJE. Jest to papier wartościowy, emitowany przez spółką akcyjną. Nabywca akcji staje się współwłaścicielem spółki, ma on prawo do uczestniczenia w podziale części dochodów spółki (dywidendy), uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz posiada bierne prawo wyborcze do organów spółki. Ze względu na nierówność uprawnień wyróżnia się akcje zwykłe i uprzywilejowane. Akcje uprzywilejowane dają prawo między innymi do: - wyższej dywidendy,
- uprzywilejowanego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- nadzwyczajnych uprawnień przy podziale majątku spółki w wypadku jej likwidacji. Obrót akcjami odbywa się na giełdach papierów wartościowych (w systemie jednolitego kursu dnia lub w systemie notowań ciągłych) oraz na rynku pozagiełdowym. Podstawowe cechy akcji to:
a) wartość nominalna - wartość kapitału akcyjnego spółki przypadająca na jedną akcję
b) wartość emisyjna - cena sprzedaży akcji przez emitenta
c) wartość księgowa - wartość aktywów netto spółki przypadająca na jedna akcję
d) wartość rynkowa - cena akcji na rynku wtórnym
e) wskaźnik cena-zysk - iloraz ceny akcji i zysku netto spółki, na jedna akcję
f) stopa dywidendy - iloraz dywidendy do ceny akcji ANALIZA FUNDAMENTALA
Analiza fundamentalna dotyczy podstaw, na jakich opiera się akcja. Uważa się, że właśnie te podstawy determinują wartość akcji. Z istoty analizy fundamentalnej wynika, że oparta na niej strategia inwestowania jest strategią długookresowa.
Analiza fundamentalna jest to złożony proces obejmujący kilka etapów. Najczęściej są to:
a) analiza makroekonomiczna,
b) analiza sektorowa,
c) analiza sytuacyjna spółki,
d) analiza finansowa spółki,
e) wycena akcji.
Analiza makroekonomiczna W tym punkcie analiza fundamentalnej analizuje się ogólną ocenę atrakcyjności inwestowania na rynku akcji, przy tym nie rozpatruje się żadnej konkretnej spółki. Atrakcyjność inwestowania w akcje zależy przede wszystkim od:
- sytuacji społeczno politycznej, - ogólnej sytuacji ekonomicznej
- polityki ekonomicznej państwa (stopy procentowa, podatków, podaży pieniądza)
Analiza makroekonomiczna daje odpowiedź na pytanie o opłacalność w akcje.
Analiza sektorowa. Ocenia się tu przede wszystkim opłacalność inwestowania w danej gałęzi rynku. Ponadto ocenia się również, na ile inwestowanie w danej gałęzi jest ryzykowne.
Analiza sytuacyjne spółki. Głównym celem tej analizy jest ocena danej spółki na tle całej gałęzi rynku. Pod uwagę należy brać pod uwagę przede wszystkim aspekty pozafinansowe np.:


(…)

… na giełdach akcji jest na pewno dużo mniejsza niż na giełdach towarowych czy walutowych.
DOCHÓD Z AKCJI
a) Stopa zwrotu
Podstawową charakterystyką każdej inwestycji, w szczególności instrumentu finansowego, np. akcji, jest stopa zwrotu (rate of return), zwana również stopą zysku. Określa ona dochód przypadający na jednostkę zainwestowanego kapitału. Najłatwiejsza do obliczenia jest zrealizowana stopa zwrotu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz