Rynek - Cechy gospodarki rynkowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 812
Wyświetleń: 3773
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek - Cechy gospodarki rynkowej - strona 1 Rynek - Cechy gospodarki rynkowej - strona 2 Rynek - Cechy gospodarki rynkowej - strona 3

Fragment notatki:

Co to jest rynek?
Rynek - jest to miejsce na którym dochodzi do transakcji pomiędzy kupującymi a sprzedającymi (konsumentami a producentami) oraz do wymiany towaru, w wyniku transakcji kupna-sprzedaży na rynku kształtuje się cena.
Ze względu na przedmiot obrotu wyróżniamy : - rynek towarów i usług - ten na którym spotykamy się codziennie, - rynek pracy - ludzie szukający pracy i pracodawcy poszukujące pracowników, - rynek kapitałowy - np. giełda papierów wartościowych.
Cechy rynku : odpłatność - aby doszło do transakcji musi ustalić się cena na którą zgodzą się obydwie strony transakcji, dobrowolność - swoboda dokonywania transakcji, nie ma ograniczeń co do towaru, jego ilości, swoboda wyboru kupującego i sprzedającego, ekwiwalentność - następuje wymiana równych wartości, różniący się jedynie wartością użytkową, konkurencja
Konkurencja i monopol
Konkurencja to proces w którym podmioty uczestniczące na rynku, chcąc osiągnąć własne cele, próbują przedstawić drugiej stronie transakcji korzystniejsze od innych podmiotów oferty dotyczące ceny oraz innych cech wpływających na decyzję o zawarciu transakcji. Konkurencja dotyczy obu stron transakcji, zarówno kupujących jak i sprzedających. Sprzedający konkurują ze sobą na dwóch polach : cenowym i niecenowym, który może dotyczyć jakości dobra jak i innych parametrów jak : indywidualnych cech produktu, gwarancji czy prestiżu marki. Z kolei konkurencja między kupującymi rywalizują między sobą o zdobycie ograniczonej liczby dóbr dostępnych na rynku.
Ze względu na poziom walki konkurencyjne rynek możemy podzielić na trzy rodzaje (bierzemy pod uwaga ilość konkurentów-sprzedawców, co jest często czynnikiem decydującym o poziomie konkurencyjności) : rynek konkurencyjny - na rynku występuje bardzo wiele podmiotów, nie powiązanych ze sobą kapitałowo, rywalizujących o klienta, rynek oligopolistyczny - pozycję dominującą ma kilku sprzedawców, więc konkurencja między nimi i presja na obniżkę cen jest mniejsza, rynek monopolistyczny - rynek na którym występuje tylko jeden sprzedawca, przez co nie ma konkurencji i to ten podmiot swobodnie dyktuje warunki cenowe i jakościowe transakcji.
Cechy gospodarki rynkowej
Gospodarka rynkowa - to taka, w której sterowanie procesami gospodarczymi odbywa się poprzez rynek.
Cechy gospodarki rynkowej : podstawą jej funkcjonowania jest prywatna własność (środków produkcji, przedsiębiorstw itp.), wolność wyboru : - w podejmowaniu wszelkich decyzji gospodarczych, - rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, prawo do : - kierowania się własnym interesem podczas podejmowania decyzji gospodarczych, - posiadania kapitału i zakładania podmiotów gospodarczych,

(…)

… decyzji gospodarczych, - rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, prawo do : - kierowania się własnym interesem podczas podejmowania decyzji gospodarczych, - posiadania kapitału i zakładania podmiotów gospodarczych, - swobodnego kształtowania ceny, - do swobodnego przepływu kapitału, - do swobodnego przepływu siły roboczej, - do swobodnego obrotu walutami i środkami produkcji, brak…
…. Centralnie sterowanie jest zawsze mniej efektywne od "niewidzialnej ręki rynku". Ta niewidzialna ręka to abstrakcyjny mechanizm mówiący, że na rynku samoistnie dojdzie do stabilizacji na najwłaściwszym poziomie. Ingerencja państwa w rynek destabilizuje go, utrudnia dojście do równowagi i w konsekwencji mimo początkowej iluzji sukcesu, często osiągnie efekt przeciwny od zamierzonego.
Kapitalizm
Drugim…
… zaspakajając potrzeby indywidualnych jednostek.
Błędy krytyków kapitalizmu
Niektórzy, nie znający się na ekonomii lub nie chcący jej znać, powiedzą że to złudzenie, że lepsza jest świadoma ingerencja człowieka w mechanizm rynkowy. Sądzą także, że kapitalizm wyzyskuje robotników. To nieprawda, kapitalizm daje im pracę, przynosi rozwój i pozwala każdemu stać się właścicielem kapitału, czyli być np. producentem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz