Rynek i użyteczność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek i użyteczność - strona 1

Fragment notatki:

co to jest rynek?Rynek - jest to miejsce na którym dochodzi do transakcji pomiędzy kupującymi a sprzedającymi (konsumentami a producentami) oraz do wymiany towaru, w wyniku transakcji kupna-sprzedaży na rynku kształtuje się cena.Ze względu na przedmiot obrotu wyróżniamy :- rynek towarów i usług - ten na którym spotykamy się codziennie,- rynek pracy - ludzie szukający pracy i pracodawcy poszukujące pracowników,- rynek kapitałowy - np. giełda papierów wartościowych.Cechy rynku :  odpłatność - aby doszło do transakcji musi ustalić się cena na którą zgodzą się obydwie strony transakcji,  dobrowolność - swoboda dokonywania transakcji, nie ma ograniczeń co do towaru, jego ilości, swoboda wyboru kupującego i sprzedającego,  ekwiwalentność - następuje wymiana równych wartości, różniący się jedynie wartością użytkową,  konkurencjaKonkurencja i monopolKonkurencja to proces w którym podmioty uczestniczące na rynku, chcąc osiągnąć własne cele, próbują przedstawić drugiej stronie transakcji korzystniejsze od innych podmiotów oferty dotyczące ceny oraz innych cech wpływających na decyzję o zawarciu transakcji. Konkurencja dotyczy obu stron transakcji, zarówno kupujących jak i sprzedających. Sprzedający konkurują ze sobą na dwóch polach : cenowym i niecenowym, który może dotyczyć jakości dobra jak i innych parametrów jak : indywidualnych cech produktu, gwarancji czy prestiżu marki. Z kolei konkurencja między kupującymi rywalizują między sobą o zdobycie ograniczonej liczby dóbr dostępnych na rynku.Ze względu na poziom walki konkurencyjne rynek możemy podzielić na trzy rodzaje (bierzemy pod uwaga ilość konkurentów-sprzedawców, co jest często czynnikiem decydującym o poziomie konkurencyjności) :  rynek konkurencyjny - na rynku występuje bardzo wiele podmiotów, nie powiązanych ze sobą kapitałowo, rywalizujących o klienta,  rynek oligopolistyczny - pozycję dominującą ma kilku sprzedawców, więc konkurencja między nimi i presja na obniżkę cen jest mniejsza,  rynek monopolistyczny - rynek na którym występuje tylko jeden sprzedawca, przez co nie ma konkurencji i to ten podmiot swobodnie dyktuje warunki cenowe i jakościowe transakcji.Cechy gospodarki rynkowejGospodarka rynkowa - to taka, w której sterowanie procesami gospodarczymi odbywa się poprzez rynek.Cechy gospodarki rynkowej :  podstawą jej funkcjonowania jest prywatna własność (środków produkcji, przedsiębiorstw itp.),  wolność wyboru :- w podejmowaniu wszelkich decyzji gospodarczych,- rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,  prawo do :- kierowania się własnym interesem podczas podejmowania decyzji gospodarczych,- posiadania kapitału i zakładania podmiotów gospodarczych,- swobodnego kształtowania ceny,- do swobodnego przepływu kapitału,- do swobodnego przepływu siły roboczej,- do swobodnego obrotu walutami i środkami produkcji, 

(…)

… niedoboru produktów. Centralnie sterowanie jest zawsze mniej efektywne od "niewidzialnej ręki rynku". Ta niewidzialna ręka to abstrakcyjny mechanizm mówiący, że na rynku samoistnie dojdzie do stabilizacji na najwłaściwszym poziomie. Ingerencja państwa w rynek destabilizuje go, utrudnia dojście do równowagi i w konsekwencji mimo początkowej iluzji sukcesu, często osiągnie efekt przeciwny od zamierzonego…
… jest mniej niezbędny lub zawiera mniej użyteczności niż poprzedni" . Tak więc udowodniono, że cena ukształtowana na rynku jest odbiciem wartości, jaką dane dobro lub usługa przedstawia dla kupującego, a nie odzwierciedleniem kosztów związanych z wytworzeniem tych produktów. 3. Krzywe obojętności konsumenta Konsument dokonując wyborów ekonomicznych na rynku w ramach własnych możliwości finansowych (oznacza…
… jabłkowego i soku pomarańczowego oraz działamy racjonalnie, czyli preferujemy większą ilość danego dobra nad jego ilością mniejszą - spożywanie większej ilości danego rodzaju soku daje nam większą satysfakcję, niż spożywanie ilości mniejszej. Możliwe do wyboru kombinacje obydwu dóbr prezentuje rysunek.  Krzywe obojętności konsumenta soku jabłkowego i pomarańczowego Spośród przedstawionych możliwych…
…, i otrzymamy linię nazywaną krzywą obojętności. Krzywa obojętności (poziomica użyteczności) to zbiór punktów prezentujących jednakową użyteczność dla różnych kombinacji dwóch dóbr. Punkty znajdujące się poniżej krzywej obojętności (pkt.c,f) mają niższą użyteczność niż punkty tworzące krzywą (pkt.d,g,i ) natomiast punkty leżące powyżej krzywej obojętności (pkt.a,b,e) charakteryzują się użytecznością wyższą…
…, czyli wie co dla niego w danym momencie jest bardzo ważne, a co mniej. Decyzja zakupu biletu do teatru jest wyrazem posiadania preferencji - przyjemność z oglądania przedstawienia jest wyższa niż przyjemność zjedzenia wiśni  Potrafi uporządkować swoje potrzeby według własnego kryterium ważności. na przykład fakt ten ujawnia się w następującym stwierdzeniu: - zbieram pieniądze, aby kupić magnetofon, a później będę zbierał pieniądze na zakup roweru,  Podejmuje takie decyzje o zaspokajaniu swoich potrzeb, które przynoszą mu maksymalną satysfakcję. W określonym czasie większą użyteczność dla danej osoby ma zakup magnetofonu niż roweru. Na proces maksymalizacji satysfakcji składają się konkretne decyzje podejmowania przez konsumentów, których podstawą jest wcześniej przeprowadzona analiza korzyści…
… głodni, to konsumowana bułka z masłem daje nam ogromną satysfakcję. Wzrasta ona jeszcze bardziej w momencie spożywania drugiej i następnych, przy czym wzrost ten jest coraz mniejszy. W końcu przestajemy być głodni i dalsze jedzenie bułek powoduje efekt odwrotny od uczucia i zadowolenia i satysfakcji. Tak więc spożywając każdą dodatkową bułkę nasze zadowolenie z tego tytułu maleje. Fakt ten przejawia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz