Domy maklerskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Domy maklerskie - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: kryteria prawne dla domów maklerskich, bankowe domy maklerskie, zakres czynności i uprawnień, maklerzy i doradcy inwestycyjni.

Kryteria prawne dla domów maklerskich
Indywidualny inwestor może złożyć zlecenie giełdowe jedynie za pośrednictwem domu maklerskiego. Zasady działania tych instytucji precyzuje Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Dom maklerski może być założony tylko przez osobę prawną i musi być prowadzony przez spółkę akcyjną mającą swą siedzibę w Polsce. Zezwolenie na działalność przedsiębiorstw maklerskich wydaje Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. W wydanym zezwoleniu określa minimalną wysokość kapitałów własnych i zakres czynności, które dom maklerski może wykonywać. Aby podmiot ten uzyskał "pełnię uprawnień" musi zostać dopuszczony do zawierania transakcji, o czym decyduje Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (w przypadku tej giełdy).
Bankowe domy maklerskie
Specyficznym rodzajem przedsiębiorstwa maklerskiego jest podmiot prowadzony przez bank. Jednak wg obecnych przepisów podmiot taki musi : prowadzić działalność w odrębnych pomieszczeniach i za pomocą urządzeń technicznych z których korzysta tylko ten podmiot, prowadzić odrębne księgi rachunkowe, być wydzieloną organizacyjnie jednostką.
Zakres czynności i uprawnień
Czynności wykonywane przez przedsiębiorstwa maklerskie :- kupowanie i sprzedawanie papierów wartościowych na cudzy rachunek,- pełnie funkcji maklera-specjalisty,- oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym - klient może się zapisać na emitowane akcje,- zarządzanie pozostawionymi do dyspozycji środkami pieniężnymi i papierami wartościowymi - klient pozostawia domowi maklerskiemu określoną kwotę za które dom maklerski kupuje i sprzedaje papiery wartościowe pobierając prowizję od zysku,- pośrednictwie w transakcjach kupowania i sprzedawania papierów wartościowych na giełdach zagranicznych, Polacy mogą kupować pap. wart. na rynkach państw należących do OECD, jednak tylko część domów maklerskich świadczy takie usługi - wymagają one uzyskania dodatkowego zezwolenia,- doradztwo przy potencjalnym zawieraniu transakcji.
Maklerzy i doradcy inwestycyjni
Dom maklerski ma obowiązek zatrudniać odpowiednią do swojej wielkości i zakresu uprawnień maklerów i doradców inwestycyjnych. Tylko te osoby posiadają uprawnienia i umiejętności do składania zleceń w imieniu klientów, doradzania im w sprawach inwestycyjnych. Aby zostać maklerem lub doradcą inwestycyjnym trzeba : być osobą niekarną, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych, mieć co najmniej średnie wykształcenie, zdać egzamin przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz