Rynek kapitałowy i inwestycje - strona 3

Rynek krótkoterminowych papierów wartościowych - Dyskontowe papiery ko...

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1568

RYNEK KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW KOMERCYJNYCH Papiery komercyjne to krótkoterminowe papiery dłużne, emitowane głównie przez podmioty spoza sektora finansowego, takie jak działające w różnych sektorach gospodarki przedsiębiorstwa, ale też przez Narodowe Fundusz Inwestycyjne i banki. Papiery te okre...

Rynek papierów wartościowych - Sesja giełdowa

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

Rynek papierów wartościowych. Akcje i obligacje - zasady funkcjonowania rynku papierów wartościowych w Polsce Papierami wartościowymi możemy nazwać dokumenty stwierdzające przysługujące ich właścicielom prawa majątkowe, których realizacja jest możliwa tylko po ich okazaniu lub zwrocie. Z punktu w...

Rynek pierwotny, warunki prawne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

Rynek pierwotny Rynkiem pierwotnym nazywamy proponowanie przez emitenta (lub jego przedstawiciela) usługowego nabycia emitowanych w serii papierów wartościowych nowej emisji. Nowa emisja może zostać zakwalifikowana jako publiczna bądź niepubliczna. Emisja niepubliczna jest skierowana do imiennej...

Inwestycje - tynek kapitałowy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak inwestycje, rynek kapitałów, zagrożenia inwestycyjne...