Giełda i transakcje na giełdzie - Strategia rozwoju rynku - Konkurencja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Giełda i transakcje na giełdzie - Strategia rozwoju rynku - Konkurencja - strona 1 Giełda i transakcje na giełdzie - Strategia rozwoju rynku - Konkurencja - strona 2 Giełda i transakcje na giełdzie - Strategia rozwoju rynku - Konkurencja - strona 3

Fragment notatki:

Giełda i transakcje na giełdzie Internet:
system rozliczeń warset
regulamin
statut
strona
Rozwój giełdy - pożądany i niezbędny dla prawidłowego rozwoju gospodarki
Istnienie giełdy - szereg czynników:
makroekonomiczne
konkurencyjny system finansowy
lepsza alokacja zasobów
lepsza mobilizacja oszczędności
lepsze dopasowanie terminowe depozytów i kredytów
Jeżeli istnieją różne instrumenty finansowe - mamy większą możliwość wyboru pośrednika finansowego, korzystne ustalanie cen przez co zdobywanie klientów.
mikroekonomiczne
silny sektor prywatny
dbałość o wyniki finansowe
udziały w firmach prywatnych (akcje)
efektywnościowe
lepszy dostęp do kapitału
sprawniejszy przepływ funduszy
lepsza informacja dla kadr zarządzających
Konkurencja - instytucje finansowe (giełda, banki, firmy leasingowe, finansowe, factoringowe) przepływ pieniędzy jest sprawniejszy i lepsza alokacja oraz mobilizacja, informacja - (giełda - równy dostęp wszystkich inwestorów, równorzędne możliwości zawierania transakcji) niezbędne informacje (przeprowadzanie transakcji, zmiany kursów, popytu, podaż oraz informacji o emitentach
Sporządzanie prospektów emisyjnych - raportów rocznych
równowagi społecznej
szerszy udział w atrakcyjnych sposobach inwestowania (jest alternatywność), mamy różne możliwości i dostęp do nich
dekoncentracja własności (dużo mniejszych przedsiębiorstw, likwidacja monopoli - zwłaszcza państwowych)
Czynniki warunkujące rozwój rynku kapitałowego stabilność polityczna
zmiany rządów, partii rządzących
zmiany na giełdzie (spada wartość papierów wartościowych)
gospodarka rynkowa
przedsiębiorstwa prywatne emitują akcje
jeśli nie ma przedsiębiorstw prywatnych nie będzie giełdy
jednakowe traktowanie podatkowe wszystkich sektorów
wszyscy emitenci i inwestorzy - równe prawa
giełda jest przejrzysta - a cena optymalna
przez 89 r. bardzo były obciążone przedsiębiorstwa prywatne
podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek progresywny (płacili tylko ludzie o bardzo wysokich dochodach)
dywidenda od funduszu założycielskiego popiwek - od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeń
preferencje podatkowe związane z ofertą publiczną
warunek nie konieczny ale sprzyjający
można wprowadzić podatki dochodu z giełdy
obligacje skarbowe - przejście do niższej grupy podatkowej
przestrzeganie standardów rachunkowości i auditingu

(…)

… transakcji
natychmiastowe - kasowe, realizacja wykonana natychmiast po zawarciu umowy np. kupno akcji - od razu właściciel
terminowe - pomiędzy realizacją a zawarciem umowy upływa jakiś czas, inaczej - rynek instrumentów pochodnych (terminowych)
Najczęściej giełdy mają swoje segmenty (organizacje i partie obrotu) np. rynek kasowy - inne parkiety (terminowe) - natychmiast. Pierwsze w Chicago - giełdy towarowe - terminowe.
Na przedmiot transakcji
pieniężne (kapitałowe) - waluty, papiery wartościowe, kruszcowe -mogą być przedmiotami obrotu
towarowe
giełdy usług giełdy ubezpieczeniowe giełdy przewozowe (frachtowe) fracht - przewóz
Giełdy usług - konkretny charakter, dotyczy konkretnych transakcji, nie są masowe, musza tu być konkretne warunki (dotyczy tez giełd ubezpieczeniowych)
Giełdy usług są uzupełnieniem giełdy towarowej (towar - ubezpieczenie - i przewóz).
GIEŁDY TOWAROWE
Towar (cechy)
charakterystyczna zamienność - możliwość zastąpienia partii towaru inną bez szkody dla nabywcy tzn. nabywca musi mieć pewność co do ilości, jakości i innych cech tego towaru
nadający się do standaryzacji - niezmienne cechy jakościowe i ilościowe
trwałość - nie mogą się zepsuć towary
masowość - duży popyt i podaż…
… do wiadomości publicznej.
E - Zasady giełdowe UZANS - zasada według której pracuje giełda
Kontrakt - minimalna jednostka obrotu giełdowego
Pakiety - 100 akcji - 1 kontrakt
Na giełdach towarowych - buszle
Na giełdach kruszcowych - uncje
Przedmiot obrotu giełdowego i inwestorzy - fizycznie na giełdzie nie występują (nie można wytargować ceny)
Dobra zamienne - pewność co do gatunku, jakości, ilości, nie ważne…
…) - NYC, Zurich, Frakfurt, Tokio, Hongkong - duża ilość spółek notowanych i notują papiery zagraniczne, dawniej giełdy regionalne.
O znaczeniu krajowym Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Ze względu na formę prawną i organizację giełdy (na organ założycielski)
giełdy organizowane przez Państwo (pod nadzorem państwowym), giełdy państwowe (charakterystyczne dla krajów europejskich poza GB), giełdy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz