Marketing - strona 36

Wykład - zachowanie się przedsiębiorstw na rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Ewa Joanna Kieżel
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 308

Marketing Prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel Wykład 4 ZACHOWANIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNU Przedsiębiorstw na rynku zachowuje się inaczej niż konsumenci. W warunkach rynku nabywcy przedsiębiorstw napotyka na 2 podstawowe ograniczenia. Ze strony popytu oraz zasilania finansowego. Zarówno niski popyt ...

Wykład - taktyka i strategia marketingowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Ewa Joanna Kieżel
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Marketing Prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel Wykład 5 TAKTYKA I STRATEGIA MARKETINGOWA Decyzje marketingowe zawierają ustalenia dotyczące taktyki i strategii marketingowej. Taktyka marketingowa obejmuje decyzje operacyjne krótkookresowe służące do bieżącej działalności. Strategia marketingowa obejmu...

Wykład - Cykl życia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Ewa Joanna Kieżel
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Marketing Prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel Wykład 6 Cykl życia Cykl życia to okres, którym dany produkt znajduje się na rynku nabywców. W cykl tym wyróżniamy fazy. Z fazami wiąże się zachowanie nabywców i sytuacja firmy produkującej i sprzedającej produkty. Fazom można podporządkować odmienną takty...

Wykład - przedmiot marketingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Ewa Joanna Kieżel
 • Marketing
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707

Marketing Prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel Wykład 2 Marketing wiąże się z gospodarką rynkową i rynkiem konsumenta tj. Z przewagą podaży nad popytem i sytuacji obfitości dóbr i usług - bogactwem. Podkreśla się społeczną rolę marketingu. Jego funkcje społeczne obejmują: przyczynienie się do lepszego ...

Wykład - zachowanie się konsumentów i gospodarstw domowych na rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Ewa Joanna Kieżel
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Marketing Prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel Wykład 3 ZACHOWANIE SIĘ KONSUMENTÓW I GOSPODARSTW DOMOWYCH NA RYNKU Największym celem marketingu jest służenie konsumentom, stąd większość badań marketingowych przyjmuje za podstawę charakterystyczną konsumentów i ich zachowanie. Z ekonomicznego punktu widz...

Wykład - otoczenie przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Marek Robert Drzazga
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 560

Marketing dr Marek Drzazga Wykład 1 Przedsiębiorstwo jest w otoczeniu, które nie jest stałe (dynamiczne). Istnieje otoczenie: bliższe ( mamy na nie wpływ - konkurencyjne) dalsze (nie mamy wpływu, ono dyktuje warunki) Otoczenie ogólne: demograficzne, ekonomiczne, społeczno - kulturalne, prawne, ...

Wykład - Innowacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Marek Robert Drzazga
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Marketing dr Marek Drzazga Wykład 4 Innowacja To wszelkie uznane przez człowieka za nowość zmiany w stosunku do stanu poprzedniego dotyczące wartości, zjawisk kulturowych, prądów, myśli, obyczajów, poglądów, nowości techniczne, usprawnienia organizacyjne i społeczne dotyczące dziedzin życia społe...

Wykład - Asortyment

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Marek Robert Drzazga
 • Marketing
Pobrań: 112
Wyświetleń: 665

Marketing dr Marek Drzazga Wykład 5 Asortyment - celowo dobrany zestaw produktów na, który decyduje się przedsiębiorstwo Asortymentacja - dokonywanie wyboru co przedsiębiorstwo ma produkować i sprzedawać Przekształcenie asortymentu produkcyjnego w handlowy dokonuje się w kanałach dystrybucji Szc...

Wykład - dystrybucja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Marek Robert Drzazga
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

Marketing dr Marek Drzazga Wykład 6 Dystrybucja - fizyczny przepływ towarów, wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczeniem produktu finalnego konsumentowi. Kanał dystrybucji - obszar wyjęty, to sieć osób i organizacji wzajemnie powiązanych w procesie udostępniania produktów lub usług do u...

Wykład - Wzorce segmentów rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Marek Robert Drzazga
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Marketing dr Marek Drzazga Wykład 7 Wzorce segmentów rynku pref jednorodne pref rozproszone pref oddzielne grupy oddzielne pref  segmenty naturalne Etapy segmentacji i definiowania rynku docelowego, pozycjonowania oferty rynkowej Segmentacja rynku: identyfikacja zmiennych segmentacji i po...