Marketing - strona 35

Wykład - System Informacji Marketingowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Mirosława Barczak
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Marketing dr Mirosława Barczak Wykład 4 SIM - System Informacji Marketingowej - jest strukturą, w ramach której w interakcje wchodzą ludzie, urządzenia i procedury a w rezultacie powstaje przepływ odpowiednich informacji wewnętrznych i zewnętrznych pomocnych w podejmowaniu decyzji. Podstawowe zad...

Wykład - Warunki działania przedsiębiorstw na rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Mirosława Barczak
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Marketing dr Mirosława Barczak Wykład 2 Warunki działania przedsiębiorstw na rynku. Rynek, mechanizmy rynkowe [popyt i podaż], swoboda zawierania umów na transakcje, interwencjonalizm państwowy [ingerencja państwa], swoboda działania ekonomicznego. Otoczenie przedsiębiorstwa: Okoliczności, zjaw...

Wykład - Metody i techniki badań marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Mirosława Barczak
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Marketing dr Mirosława Barczak Wykład 5 Metody i techniki badań marketingowych [dotyczy to badań pierwotnych; w ramach metod są techniki] OBSERWACJA badanie reakcji konsumentów na ofertę reklamową [w sklepie], otoczenia, np. na targach,dot konkurencji. Planując obserwację należy określić przedmi...

Wykład - Działania marketingowe ze względu na segmentację rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Mirosława Barczak
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Marketing dr Mirosława Barczak Wykład 6 Działania marketingowe ze względu na segmentację rynku: marketing niezróżnicowany - firma nie robi segmentacji, nie dostosowywuje się do rynku zbytu, taki sam produkt dla wszystkich, np. cukier, lub kiedy firma jest mała, wypełnia niszę rynkową; zróżnicowa...

Wykład - cena

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Mirosława Barczak
 • Marketing
Pobrań: 126
Wyświetleń: 854

Marketing dr Mirosława Barczak Wykład 8 CENA - ważny składnik; dla podmiotów gospodarczych określa zyski, ale też wpływa na popyta; podstawowy czynniki w wyborze towaru; ma powiązanie z innymi elementami marketingu mix: produkt - zmiany funkcji produktu powodują zmiany ceny dystrybucja - między ty...

Wykład - Cykl życia produktu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Mirosława Barczak
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Marketing dr Mirosława Barczak Wykład 7 Cykl życia produktu - okres, w którym produkt znajduje się na rynku od wprowadzenia do usunięcia z rynku, jest różny dla różnych produktów. wielkość sprzedaży - tempo wzrostu sprzedaży - w porównaniu z poprzednim okresem faza wprowadzenia charakterystyka: ...

Wykład - dystrybucja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Mirosława Barczak
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

Marketing dr Mirosława Barczak Wykład 9 W dystrybucji biorą udział też inni uczestnicy kanałów dystrybucji: firmy transportowe, firmy ubezpieczeniowe, banki, agencje reklamowe, firmy logistyczne - wszystko, co jest związane z transp...

Wykład - Instrumenty promocji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Mirosława Barczak
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 399

Marketing dr Mirosława Barczak Wykład 11 Instrumenty promocji reklama - masowa, bezpośrednia forma prezentowania oferty sprzedaży i przedsiębiorstwa; oddziaływuje na postawy, motywy oraz sposób postępowania nabywców; Funkcje reklamy - informacyjna - najczęściej w fazie wprowadzania nowego produkt...

Wykład - Formy instytucjonalne ułatwiające obrót handlowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Mirosława Barczak
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Marketing dr Mirosława Barczak Wykład 10 Formy instytucjonalne ułatwiające obrót handlowy [ formy zorganizowane rynków hurtowych]: giełdy towarowe - oferuje się towary w formie standartów [np. ropa naftowa w baryłkach], w określonych mia...

Wykład - marketing

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Ewa Joanna Kieżel
 • Marketing
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826

Marketing Prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel Wykład 1 Marketing - pojęcie pochodzi od słowa market - rynek; oznacza wprowadzanie na rynek, kupowanie i sprzedawanie. Po raz pierwszy użyty w 1906r. Po raz pierwszy w szerszym zakresie marketing zastosowała 1 z japońskich firm. Pierwsi twórcy marketingu,...