Wykład - zachowanie się konsumentów i gospodarstw domowych na rynku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zachowanie się konsumentów i gospodarstw domowych na rynku - strona 1 Wykład - zachowanie się konsumentów i gospodarstw domowych na rynku - strona 2 Wykład - zachowanie się konsumentów i gospodarstw domowych na rynku - strona 3

Fragment notatki:

Marketing
Prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel
Wykład 3
ZACHOWANIE SIĘ KONSUMENTÓW I GOSPODARSTW DOMOWYCH NA RYNKU
Największym celem marketingu jest służenie konsumentom, stąd większość badań marketingowych przyjmuje za podstawę charakterystyczną konsumentów i ich zachowanie. Z ekonomicznego punktu widzenia przez zasady zachowania się konsumentów rozumie się dokonywany przez nich podział ograniczonych dochodów i środków finansowych marketing rozróżnia dostępne dla nich dobra i usługi.
Teoria konsumpcji przewiduje następujące sposoby zachowania się konsumentów. Konsument chce tak wydawać swoje środki, aby końcowe użyteczności wszystkich dóbr i usług, które nabywa, pozostawały w tych samych w tych samych proporcjach co wzajemne relacje cen tych dóbr i usług. Spadek ceny danego produktu powoduje zwiększenie, a wzrost ceny - zmniejszenie jego konsumpcji Wzrost realnego dochodu powoduje zwiększenie, a spadek zmniejszenie konsumpcji. Użyteczność końcowa oznacza zmniejszenie lub zwiększenie stopnia usatysfakcjonowania konsumenta w wyniku powiększenia lub pomniejszenia stanu posiadania lub konsumpcji. Stanowi ona podstawę zachowania się konsumentów, nie wyjaśnia jednak motywów ich postępowania, które jest bardzo skomplikowane i ma indywidualny charakter.
Na decyzję zakupu obok czynności ekonomicznych, tj. Dochodów i ceny, decydują liczne czynniki poza ekonomiczne, np. gusta, moda, preferencje konsumenta itp. Wpływ ich szczególnie wyraźnie ujawnia się w postępowaniu konsumentów w odniesieniu do dóbr indywidualnych zaspokajających potrzeby osobiste.
W sytuacji poszerzenia asortymentu towarów w ofercie rynkowej rośnie znaczenie powiązań substytucyjnych i komplementarnych, konsumenci stają się bardzo podatni na motywowanie.
Decyzje konsumentów zależą od czynnika psychologicznego, np. chęć podobania się, imponowania itp.
Osobowość konsumenta określa także jego postawy wobec oferowanych produktów. Klient jest przy tym podatny na nieracjonalne postępowanie z ekonomicznego punktu widzenia. Często swój fundusz swobodnej decyzji, tj. Pozostający po pokryciu stałych i podstawowych wydatków skłonny jest wydatkować pod wpływem czynnika poza ekonomicznego.
Jego decyzje zakupu są zmienne w czasie, a wiele produktów jest nabywanych pod wpływem impulsu, często konsument dokonuje zakupy pod presją sprzedawców i różnych organizacji.
Suwerenność konsumenta w zakresie decyzji zakupu jest w rzeczywistości ograniczana; w sytuacji rynku sprzedawcy często ma miejsce nieużyteczność zakupu co wynika z sytuacji rynkowej, tj. niedoborów towarów często dochodzi do nieprzemyślanych zakupów na zapas towarów znacznie gorszych od pożądanych.
Końcowa użyteczność danego produktu z biegiem czasu maleje. Konsekwencją tego jest wzrost krytycyzmu, a często niezadowolenie konsumentów z oferowanych przez handel dóbr i usług.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz