Wykład - zachowanie się przedsiębiorstw na rynku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 308
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zachowanie się przedsiębiorstw na rynku - strona 1 Wykład - zachowanie się przedsiębiorstw na rynku - strona 2

Fragment notatki:

Marketing
Prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel
Wykład 4
ZACHOWANIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNU
Przedsiębiorstw na rynku zachowuje się inaczej niż konsumenci. W warunkach rynku nabywcy przedsiębiorstw napotyka na 2 podstawowe ograniczenia. Ze strony popytu oraz zasilania finansowego. Zarówno niski popyt jak i brak dopływy środków finansowych stanowię zagrożenie dla istnienia przedsiębiorstwa. Natomiast zazwyczaj zaopatrzenie syrowcowo-materiałowe nie ogranicza działalności przedsiębiorstw. Również w warunkach polskich nie występują ograniczenia ze strony siły roboczej, natomiast mogą wystąpić ilościowe ograniczenia jakościowe.
Często przedsiębiorstwa posiadają nie wykorzystane rezerwy produkcyjne w postaci budynków, maszyn i urządzeń, czasem też pracowników.
Główny majątek przedsiębiorstw jest ukierunkowany na dostosowanie się do istniejącego popytu oraz na pobudzenie tego popytu, co jest naczelnym działaniem działalności marketingowej. W sytuacji odmiennej znajdują się przedsiębiorstw działające w warunkach rynku producenta, ze względu na ograniczone w zakresie zaopatrzenia w dobra i usługi. Popyt ma w tedy nie ograniczony charakter, w związku z tym przedsiębiorstwo musi dostosować się do podaży, a nie do popytu.
Postępowanie jednostki gospodarczej na rynku stanowi podstawową część procesu dostosowawczego do otoczenia zewnętrznego. Podstawowym problemem dla przedsiębiorstwa działającego w handlu rynku producenta jest sposób nabycia dóbr czy usług, a nie wybór produktu.
Przedsiębiorstw nabywające środki produkcji, dokonują wyboru oraz nabywają dobra i usługi, kierując się głównie racjonalnymi przesłankami zwłaszcza ekonomicznymi.
W przypadku istnienia wolnego rynku i dużej swobody zakupu oraz obfitości towarów i nasilającej konkurencji, proces decyzyjny jest bardzo skomplikowany i niekiedy może przybierać subiektywny charakter. Często na treść na treść decyzji wpływa przypadek. Częste decyzje subiektywne są podejmowane w przypadku wywierania na przedsiębiorstw lub na działających w jego imieniu decydentów nacisków, które mogą przybierać różną formę.
Decyzje o zakupie środków produkcji są w przedsiębiorstwie zazwyczaj podejmowane kolegialnie, np. przez zespół z udziałem dyrektora technicznego, głównego technologa, zaopatrzeniowca, głównego księgowego itp. Najczęściej takie zespoły decyzyjne działają nieformalnie, każdy z ich uczestników przedstawia swoje zobiektywizowane racje, często zróżnicowane lub przeciwstawne. W wyniku dyskusji następuje uzgodnienie priorytetów, wybór pożądanego towaru i ustalenie sposobu zakupu.
Zachowania jednostek gospodarczych są bardzo zróżnicowane i trudne do przewidzenia niż konsumentów nabywających produkty konsumpcyjne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz