Logistyka zaopatrzenia - Piniecki Ryszard

Nasza ocena:

5
Pobrań: 805
Wyświetleń: 5411
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka zaopatrzenia - Piniecki Ryszard - strona 1 Logistyka zaopatrzenia - Piniecki Ryszard - strona 2 Logistyka zaopatrzenia - Piniecki Ryszard - strona 3

Fragment notatki:
...I. Ewolucja zakupów zaopatrzenia
1) Zakupy zorientowane na produkty (okres II wojny światowej )
2) Zakupy zorientowane na procesy ( lata 50-60 )
3) Zakupy zorientowane na relacje ( lata 70 do 90 )
4) Zakupy zorientowane na wyniki działania ( współcześnie)
II. Rozwój współpracy między przedsiębiorstwami na pt ewolucji zakupów zaopatrzenia
1) Transakcyjne – stadium I ( orientacja na produkty )
2) Procesowa – stadium II i III (orientacja na procesy i relacje)
3) Strategiczna – stadium IV ( orientacja na wyniki)
III. Definicja
Zaopatrzenie – ciąg działań, które są niezbędne do nabycia dóbr i usług zgodnych z wymaganiami użytkownika......c) Wskaźnikowe
Liczba zrealizowanych dostaw do liczby złożonych zamówień.
Liczba niezrealizowanych zamówień do ogólnej liczby dostaw.
Liczba spóźnionych dostaw do ogólnej liczby dostaw
Liczba dostaw reklamowanych do ogólnej liczby dostaw
Częstotliwość występowania nietrafnych dostaw
7) Zawarcie umowy z dostawcą
Formalne ustalenia dotyczące przedmiotu umowy związane z identyfikacją podmiotów ogólnym określeniem warunków współpracy, form płatności, form komunikacji etc
Opracowanie prawne, obejmujące dokładną specyfikacją warunków dostaw (ilosć, jakość, terminy, pomoc techniczna i finansowa ) oraz aspekty techniczne tej współpracy
Precyzyjne określenie systemu wzajemnych reklamacji oraz systemu kar finansowych i odszkodowań z tytułu niedotrzymania warunków umowy
8) Kontrola realizacji umowy
Badaniu i weryfikacji podlegają:
Różnice cenowe w stosunku do cen w momencie podpisania umowy
Różnice ilościowe w dostarczonej partii towaru, niezgodne z zamówieniem
Inny lub niezamawiany asortyment, wynikający ze złej kompletacji lub złego przyjęcia i...

Logistyka zaopatrzenia
Wykład 1 - 07.10.2011
I. Ewolucja zakupów zaopatrzenia Zakupy zorientowane na produkty (okres II wojny światowej )
Zakupy zorientowane na procesy ( lata 50-60 )
Zakupy zorientowane na relacje ( lata 70 do 90 )
Zakupy zorientowane na wyniki działania ( współcześnie)
II. Rozwój współpracy między przedsiębiorstwami na pt ewolucji zakupów zaopatrzenia
Transakcyjne - stadium I ( orientacja na produkty ) Procesowa - stadium II i III (orientacja na procesy i relacje)
Strategiczna - stadium IV ( orientacja na wyniki)
III. Definicja
Zaopatrzenie - ciąg działań, które są niezbędne do nabycia dóbr i usług zgodnych z wymaganiami użytkownika
Zaopatrzenie - znaczenie węższe ( statyczne ) - akt zakupu towarów i usług dla firmy. Zaopatrzenie - znaczenie szersze - proces pozyskiwania dóbr i usług dla firmy.
IV. Typologia zakupów zaopatrzeniowych
Zakupy ( najwęższe pojęcie ) - znane są potrzeby i określone jest miejsce, w którym transakcja może być przeprowadzona
Nabywanie - potrzeby znane, a równocześnie zakup wymaga wcześniejszego wyboru źródła
negocjacji ceny
uzgodnienia daty transakcji
Zaopatrzenie; zarządzanie dostawami ( najszersze pojęcie ) - podejmowanie aktywności szczegółowych przed określeniem potrzeb: zawieranie umów z dostawcami
przygotowanie transportu
analiza stanu zapasów
czynności związane ze składowaniem oraz ruchem materiałów, odbiorem i kontrolą dostaw oraz reklamacjami
V. Główne działania związane z procesem zaopatrzenia:
aktywności związane z badaniem rynku, wyborem dostawców, negocjacjami cen
aktywności związane z realizacją zakupu: prawa własności do zakupu produktu
organizacja przepływu: obsługa transportowo - magazynowa ( od dostawcy do odbiorcy )
kontrola, monitoring dostaw
VI. Szczegółowe dzia

(…)

…%) i ilościowo część zakresu przedmiotowego rynku zaopatrzenia, decydując o konieczności tworzenia większości systemów logistycznych
Mają wyraźną specyfikę oddziałującą m.in. na zakres i instrumentację zarządzania marketingowego i logistycznego;
Są przeznaczone do przetwarzania lub całkowitego zużycia w procesach produkcyjnych, co powoduje, że ich logistyczny przepływ przez przedsiębiorstwo decyduje często…
…)
Liczba dostawców
Wielu - nie uzależniamy się od dostawcy w sposób strategiczny. Musimy skoordynować dostawy ( czas, terminowość, częstotliwość )
Jeden/dwóch - łatwiejsza koordynacja, lepszy poziom obsługi klienta; obniżenie jakości finalnej, opóźnienia Geograficzna lokalizacja
Dostawcy jak najbliżej firmy nabywającej Im bardziej zaawansowany system logistyczny tym większa tendencja do eliminacji liczby…
… - grupa I
- materiały - grupa II np. wlewek
- półprodukty - grupa III - deska nieheblowana
- komponenty - grupa IV
- moduły i podzespoły - grupa V
Materiały zużywalne, eksploatacyjne „narzędzia czarne” o niskiej wartości relatywnej okres użytkowania krótki;
okres odtworzenia bardzo krótki; materiały wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorstwa ( materiały papiernicze, odzież ochronna itp.)
- opakowania…
… zaopatrzenia
Sporadyczne przypadki strategicznego ( gospodarczo i militarne ) znaczenia towarów
Relatywnie częste przypadki strategicznego znaczenia towarów
Określony system logistyczny powstaje zawsze z inicjatywy dostawców
Określony system logistyczny powstaje często z inicjatywy odbiorców
Popyt jest w decydującej części wynikiem stochastycznym upodobań nabywców końcowych i ma większą elastyczność cenową…
… produktu
Organizacyjny - działania, dotyczące fizycznego przepływu dóbr pomiędzy magazynem zbytu dostawcy do magazynu zaopatrzenia odbiorcy
IV. Logistyka zaopatrzenia to podsystem systemu logistycznego, odpowiedzialny za organizację oraz obsługę przepływu fizycznego dóbr w fazie pozyskiwania tych dóbr z otoczenia zgodnie z zasadami logistyki
Logistyka zaopatrzenia łączy fazę dystrybucji dostawcy z fazą…
…, w których opisywane są struktury użytkownika.
Grupa X składa się z materiałów, które charakteryzuje regularne zapotrzebowanie( przy założeniu możliwości występowania niewielkich wahań), jak również wysoka dokładność prognozowania poziomu tego zapotrzebowania(zużycia)
Grupa Y, tj. materiał, które charakteryzuje zapotrzebowanie mające charakter wahań sezonowych lub określonego trendu oraz średnią dokładność…
… odbiorcy - dostawca przejmuje odpowiedzialność za dostawę. Cena towaru jest wyższa ze względu na wliczoną w nią usługę transportową, ubezpieczenie towaru, ale odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenia jest dostawca
Incoterms - (international commercial terms), dotyczą zaopatrzenia realizowanego w skali międzynarodowej. Uzasadnieniem dla stosowania formuł incoterms są różnice w systemach prawnych. Ułatwiają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz