Postępowanie cywilne - strona 36

Wzór umowy-Umowa menedżerska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

UMOWA MENEDŻERSKA Zawarta dnia w pomiędzy Radą Nadzorczą Spółki z siedzibą w przy ul. , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla w pod nr Rej. , zwaną dalej Spółką, którą reprezentuje : a zam. w przy ul. , legitymującym się dow...

Umowa o pracę na czas zastępstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

WZÓR UMOWY O PRACĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA (pieczęć nagłówkowa pracodawcy) (numer REGON-EKD) (miejscowość, data) Umowa o pracę na czas zastępstwa zawarta w dniu w pomiędzy: z siedzibą w , zwanym dalej Pracodawcą , a zamieszkałą (zamieszkałym) w , zwaną dalej Pracownikiem. Na podstawie art...

Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

(pieczęć jednostki) (miejscowość i data) UMOWA O PRACĘ z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy zawarta w dniu pomiędzy: Pracodawcą zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez , a Pracownikiem zatrudnionym na stanowisku na (okres próbny, czas nieokreślony, czas wykonywan...

Umowa o współodpowiedzialności materialnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE zawarta dnia w pomiędzy zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez a zwanymi dalej Pracownikami o następującej treści: § 1 1. Pracodawca powierza łącznie Pracownikom mienie, znajdujące się w określone w spisie mienia ...

Umowa o współodpowiedzialności za powierzone mienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE zawarta dnia w pomiędzy zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez a zwanymi dalej Pracownikami o następującej treści: § 1 1. Pracodawca powierza łącznie Pracownikom mienie, znajdujące się w określone w spisie mienia...

Wzór umowy-umowa o współpracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2226

UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dnia w pomiędzy reprezentowaną przez zwaną dalej Dystrybutorem reprezentowaną przez . zwaną dalej Odbiorcą, § 1. 1. W niniejszej umowie ustala się zasady współpracy pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą, polegającą na sprzedaży produktów objętych ofertą hand...

Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowy...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

UMOWA O WYKORZYSTANIE PRYWATNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH zawarta dnia w pomiędzy zwanym dalej Pracodawcą a zamieszkałym w zwanym dalej Pracownikiem. § 1 Pracownik oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki o pojemności silnika nr rejestracyjny § 2 Strony uzgad...

Umowa o wykorzystaniu prywatnego samochodu do celów służbowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

UMOWA O WYKORZYSTANIE PRYWATNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH zawarta dnia w pomiędzy zwanym dalej Pracodawcą a zamieszkałym w zwanym dalej Pracownikiem. § 1 Pracownik oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki o pojemności silnika nr rejestracyjny § 2 Strony uzgadn...

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

(Pieczęć pracodawcy) (miejscowość , data) numer REGON - EKD UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY ] zawarta dnia w pomiędzy reprezentowanym przez zwanym dalej Pracodawcą a zwanym dalej Pracownikiem § 1 W związku z dostępem Pracownika do szczególnie ważnych informacj...

Wzór umowy-Umowa użyczenia samochodu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1687

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU zawarta dnia w pomiędzy zwanym dalej Użyczającym a zwanym dalej Biorącym. § 1 1 .Przedmiotem użyczenia czyni się samochód marki koloru o numerach rejestracyjnych , numer silnika numer