Umowa o współodpowiedzialności materialnej

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o współodpowiedzialności materialnej - strona 1 Umowa o współodpowiedzialności materialnej - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE zawarta dnia ...................................w ...........................................................................pomiędzy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez
.....................................................................................................................................................
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanymi dalej Pracownikami o następującej treści: § 1 1. Pracodawca powierza łącznie Pracownikom mienie, znajdujące się w ................................... określone w spisie mienia na podstawie inwentaryzacji z dnia ................................................... przeprowadzonej przy ich udziale.
2. Spis mienia o którym mowa w punkcie 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. § 2
Pracownicy przyjmują wspólną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane powstaniem niedoborów w powierzonym im łącznie mieniu określonym w § 1 z obowiązkiem wyliczenia się z tego mienia. § 3 Za szkody spowodowane powstaniem niedoboru w powierzonym mieniu pracownicy ponoszą odpowiedzialność w częściach następujących określonych procentowo od wartości szkody:
............................................................................................. w................................ %
............................................................................................. w ............................... %
.............................................................................................. w .............................. % § 4 Każdemu z Pracowników przysługuje prawo wglądu w rachunkowość Pracodawcy dotyczącą rozliczenia powierzonego mienia oraz prawo do udziału w przyjmowaniu i wydawaniu tego mienia.
§ 5 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej
odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz. U. 1974 r. Nr 40 poz. 236, tekst jednolity Dz. U. nr 143 poz. 663 z 1996 roku). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz