Prawo rzymskie - strona 36

Transcriptio jako kontrakt literalny-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

363. TRANSCRIPTIO JAKO KONTRAKT LITERALNY. Kontrakty literalne jako swoją podstawę przyjmowały wolę stron objawioną w formie wpisów do odpowiednich ksiąg rachunkowych. Taka forma była nadzwyczaj jasna i ściśle określała zarówno świadczenie jak i zakresy obowiązków dłużnika i wierzyciela. Transcripti...

Umowy dodatkowe do kontraktu sprzedaży-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

376. UMOWY DODATKOWE DO KONTRAKTU SPRZEDAŻY. Kontrakt sprzedaży jako kontrakt konsensualny należał do typu bona fidei w którym to strony kontraktu mogły w sposób dowolny modyfikować jego treść poprzez umowy dodatkowe czy też pacta. Najczęściej dotyczyły one następujących problemów : klauzula przepad...

Własność kwirydalna i bonitarna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

263. WŁASNOŚĆ KWIRYDALNA I BONITARNA. Własność kwirydalna była to oficjalna forma własności rzymskiego prawa uznawana przez ius civile ograniczona następującymi czynnikami dostępna wyłącznie dla

Wielość zastawów-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

299. WIELOŚĆ ZASTAWÓW. Wielość zastawu polegał na wielokrotnym zastawianiu tej samej rzeczy i była możliwa w przypadku nie wyczerpania pełnej wartości danej rzeczy oraz jeżeli pozycja dotychczasowego zastawnika nie uległa zmianie. Możliwe to było w szczególności zastawów umownych kiedy to przedmiot ...

Wina jako podstawa odpowiedzialności dłużnika-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

327. WINA JAKO PODSTAWA ODPOWIEDZIALNOŚCI DŁUŻNIKA. Odpowiedzialność w zobowiązaniach była w znacznej mierze uzależniona od rodzaju winy za niewypełnione zobowiązanie. W związku z powyższym można mówić o odpowiedzialności na podstawie dolus i culpa z czego pierwsza oparta była na najwyższym stopniem...

Zasada odpowiedzialności zawinionej przez dłużnika-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

331. ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWINIONEJ PRZEZ DŁUŻNIKA. Odpowiedzialność zawiniona w zobowiązaniach była w znacznej mierze uzależniona od rodzaju winy za niewypełnione zobowiązanie. W związku z powyższym można mówić o odpowiedzialności na podstawie dolus i culpa z czego pierwsza oparta była na najw...

Zmiana wierzyciela lub dłużnika w zobowiązaniach-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

436. ZMIANA WIERZYCIELA LUB DŁUŻNIKA W ZOBOWIĄZANIACH. Zmiana wierzyciela w zobowiązaniach polegała na cesji lub przelewie wierzytelności z dotychczasowego wierzyciela który przybierał nazwę cedenta na nowego wierzyciela nazywanego

Arogatio i adoptio - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

175. AROGATIO I ADOPTIO. Adopcja właściwa dotyczyła osób alieni iuris które na jej mocy przechodziły z jednej rodziny do drugiej. Aby osoba adoptowana nie ponosiła strat winien się troszczyć zwierzchnik rodziny oddającej dziecko dlatego też od...

Dziedziczenia według prawa Justyniańskiego - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

205. DZIEDZICZENIE AB INTESTATIO WG PRAWA JUSTYNIAŃSKIEGO. Podstawową różnicą dziedziczenia według prawa Justyniańskiego od poprzedzających go praw było wprowadzenie dziedziczenia opartego na rodzinie kognacyjnej i na zasadzie równouprawnienia płci. Justynian w swoich prawach podzielił dziedziców na...

Dziedziczenie beztestamentowe małżonków - omówieniie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

206. DZIEDZICZENIE BEZTESTAMENTOWE MAŁŻONKÓW W PRAWIE RZYMSKIM. Dziedziczenie beztestamentowe małżonków w prawie rzymskim odbywało się bądź to z mocy węzła agnacyjnego na zasadach ogólnych przyjętych dla rodziny agnacyjnej (małżeństwo cum manu) bądź też na zasadzie wprowadzonej w prawie pretorskim u...