Transcriptio jako kontrakt literalny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transcriptio jako kontrakt literalny-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

363. TRANSCRIPTIO JAKO KONTRAKT LITERALNY. Kontrakty literalne jako swoją podstawę przyjmowały wolę stron objawioną w formie wpisów do odpowiednich ksiąg rachunkowych. Taka forma była nadzwyczaj jasna i ściśle określała zarówno świadczenie jak i zakresy obowiązków dłużnika i wierzyciela. Transcriptio było najpopularniejszą formą kontraktu literalnego. Najczęściej nie służyło ono zawarciu węzła obilgacyjnego lecz umacniało lub modyfikowało węzeł już istniejący. W związku z powyższym transcriptio dzieliło się na dwa rodzaje. Pierwszy z nich zwany z przedmiotu na osobę dokonywany był pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem i polegał na spisaniu zobowiązania już istniejącego po raz wtóry. Drugi natomiast zwany z osoby na osobę odbywał się przy współudziale co najmniej trzech stron i polegał na zcedowaniu zobowiązania z jednego dłużnika na drugiego który to fikcyjnie kwitował odbiór przedmiotu zobowiązania za zgodą wszystkich stron. Transkrypcja miała za zadanie udokumentować i sprecyzować świadczenie co umożliwiało wierzycielowi łatwiejsze dochodzenie ewentualnych roszczeń natomiast dłużnikowi najczęściej przyznawało dłuższy termin spełnienia świadczenia. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz