Kontrakty werbalne i literalne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrakty werbalne i literalne - strona 1 Kontrakty werbalne i literalne - strona 2

Fragment notatki:


KONTRAKTY WERBALNE I LITERALNE $ 132. Stypulacja - stipulatio i inne kontrakty werbalne Ustne przyrzeczenie spełnienia świadczenia Stipulator - przyjmujący przyrzeczenie Promissor - składający przyrzeczenie
Alteri stipulari nemo potest (Nikt nie może przyjmować przyrzeczenia stymulacyjnego dla drugiego)
- wyjątkiem stanowiły osoby, składające stypulację wobec swojego zwierzchnika:
- osoby alieni iuris - niewolnicy
- zobowiązanie osobiste, jednostronne, stricti iuris
Stypulacje złożone - dopuszczenie do zobowiązania dodatkowych osób
- współuczestnicy stypulacji - wierzyciele lub dłużnicy solidarni
- adstipulator - wierzyciel uboczny, działał z upoważnienia wierzyciela głównego - mógł przyjąć świadczenie od dłużnika - mógł dochodzić świadczenie w procesie
- mógł zwolnić dłużnika z zobowiązania
- jeśli działał wbrew woli wierzyciela głównego, mógł być pociągnięty przez niego do odpowiedzialności za szkodę
- często działał post mortem wierzyciela głównego, w imieniu jego spadkobierców1
- prawo klasyczne - wychodzi z użycia, zlewając się z mandatariuszem
- solutionis causa adiectus - osoba prowadząca rachunki wierzyciela, np. bankier
- mógł przyjąć świadczenie od dłużnika
- nie posiadał pozostałych uprawnień adstipulatora
- adprommisor - poręczyciel za dług, ciążący na dłużniku
Stypulacja ustna - muszą być obecne obie strony
- muszą być wypowiedziane określone formułki słowne, w których powtarzało się decydujące słowo
- osoby głuche lub nieme nie mogły uczestniczyć w stypulacji
- stipulator zadawał pytanie
- promittor udzielał odpowiedzi
np. Dabis? Dabo! (Czy dasz? Dam!), Facies? Facio! (Czy uczynisz? Uczynię!) - nie była konieczna obecność świadków ani pisemne potwierdzenie
Stypulacja poświadczona na piśmie - od końca republiki
- prawo klasyczne - dodatkowe poświadczenie, było uzupełnieniem stypulacji słownej dla celów dowodowych - prawo poklasyczne - dokument miał znaczenie decydujące, stypulacja ustna schodziła na plan dalszy
Treść świadczenia - przyrzeczenie zapłacenia określonej sumy pieniędzy
- prawo klasyczne - dostarczenie określonej rzeczy, wykonanie albo zaniechanie działania
Ochrona procesowa - actio/condictio certae creditae pecuniae

(…)

… peregrynom na płaszczyźnie ius gentium oraz niewolnikom
- prostota formy i abstrakcyjny charakter
- postać stypulacji można nadać praktycznie każdej umowie, byle jej treść była dozwolona
- stosowana, aby usztywnić zobowiązania kontraktowe, nadając im formę stricti iuris
- stosowana wobec zobowiązań nietypowych, nie objętych ochroną kontraktową, np. zobowiązanie ewentualne, które może zaistnieć w przyszłości, jeśli spełnione zostaną określone przesłanki - najczęstsze zastosowania:
- zobowiązanie solidarne
- zobowiązanie do zapłacenia procentu od pożyczki
- zobowiązanie do ustanowienia kary umownej
- ustanowienie poręczyciela za cudzy dług
Inne kontrakty werbalne
- dotis dictio - przyrzeczenie posagu
- iusiurandum liberti - przyrzeczenie wyzwoleńca do pełnienia dalszych usług na rzecz patrona
$ 133. Kontrakty…
… oparte na wpisach do ksiąg rachunkowych, tworzyły zobowiązania w ius civile Funkcja - służyły przede wszystkim do precyzowania już istniejących zobowiązań

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz