Prawo rzymskie - strona 37

Dziedziczenie bez testamentowe - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

202. DZIEDZICZENIE BEZTESTAMENTOWE WG USTAWY XII TABLIC. Ab intestatio czyli dziedziczenie bez testamentowe w Ustawie XII tablic miało miejsce wówczas gdy zmarły nie pozostawił po sobie określonego dziedzica lub też gdy testament jego był nieważny lub bezskuteczny. W takich sytuacjach obowiązywało d...

Contra tabulas - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1379

207. DZIEDZICZENIE CONTRA TABULAS. Contra tabulas -wbrew tablicy był to rodzaj dziedziczenia przeciw testamentowego stworzony w celu ochrony interesów rodziny zmarłego. Dziedziczenie takie dochodziło do skutku pomimo istnienia ważnego testamentu a miało na celu ochronę przeciw testamentową najbliższ...

Dziedziczenie przeciw testamentowe - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

209. DZIEDZICZENIE PRZECIW TESTAMENTOWE. Dziedziczenie takie wykształciło się na skutek ścierania się dwóch przeciwstawnych zasad : swobody testowania i praw do objęcia spadku Dziedziczenie przeciw testamentowe stworzone zostało w celu ochrony interesów rodziny zmarłego. Dziedziczenie takie dochodzi...

Dziedziczenie wg głów i wg szczepów - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2702

204. DZIEDZICZENIE WG GŁÓW I WG SZCZEPÓW. Dziedziczenie wg głów i wg szczepów było sposobem stosowanym w beztestamentowym dziedziczeniu wg prawa XII tablic. Podział majątku spadkowego opierał się tutaj głównie na osobach sui heredes czyli osobach tego samego

Emancypacja - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

179. EMANCYPACJA. Emancypacja była aktem prawnym, uzewnętrznionym przejawem woli zwierzchnika familijnego polegającą na zwolnieniu osoby podległej spod władzy agnacyjnej pater familiae. Osoba taka uzyskiwała statut sui iuris lecz traciła wszelkie prawa wynikające z przynależności do agnacji. Nie mog...

Formy testamentu - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

194. FORMY TESTAMENTU. Początkowo podstawową forma testamentu była wypowiedz ustna i publiczna dokonana na zgromadzeniu ludowym przez testora. W wojsku mogła to być wypowiedz dokonywana bezpośrednio przed walką na wypadek śmierci. Z czasem jednak wykształciły się testament mancypacyjny polegający na...

Hereditas i bonorum possessio - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

190. HEREDITAS I BONORUM POSSESSIO. Hereditas i bonorum possessio jest to dwoistość dziedziczenia pierwsza według prawa cywilnego druga zaś wg prawa pretorskiego. Hereditas w prawie rzymskim oznaczało nie tylko spadek ale również dziedziczenie wg praw

Konkubinat - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

161. KONKUBINAT I CONTUBERNIUM. Konkubinat była to forma wzajemnego pożycia kobiety i mężczyzny nie mający cech prawnych małżeństwa lecz w ówczesnych czasach akceptowany społecznie. Podstawowe różnice prawne jakie dzieliły konkubinat od małżeńst...

Kuratela - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

186. KURATELA I JEJ ZASTOSOWANIE. Kuratela była sprawowana była nad osobami chorymi umysłowo lub marnotrawcami. Kuratela -Cura była bardzo zbliżona do opieki z tą tylko różnicą że w zasadzie dotyczyła ona zarządu nad majątkiem niż nad osobą. Kurat...

Małżeńskie prawo majątkowe - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 532

169. MAŁŻEŃSKIE PRAWO MAJĄTKOWE. Małżeńskie prawo majątkowe należy omawiać w dwóch aspektach w zależności od typu małżeństwa tzn. sine manu i cum manu. W małżeństwie cum manu żona jako osoba która przechodziła do rodziny agnacyjnej swojego męża nie miała zdolności prawnej. Wszelkie nabytki żony z ra...