Prawo rzymskie - strona 38

Związek małżeński wg prawa rzymskiego - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

160. MAŁŻEŃSTWA I ZWIĄZKI PODOBNE. Związek małżeński wg prawa rzymskiego był związkiem o faktycznej naturze w niewielkim tylko stopniu regulowanym przez prawo. Pomimo tego faktu sam akt małżeństwa pociągał za sobą liczne skutki prawne które miały poważne znaczenie dla każdej ze stron. Małżeństwu rzy...

Małżeństwo cum manu - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2219

167. MAŁŻEŃSTWO CUM MANU I SINE MANU. Małżeństwo cum manu polegało na wejściu kobiety w skutek zawarcia małżeństwa pod władzę agnacyjną męża natomiast małżeństwo sine manu polegało na pozostaniu kobiety pod władzą agnacyjną dotychczasowego zwierzchnika familijnego. Małżeństwo cum manu prowadziło do ...

Małżeństwo rzymskie - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

159. MAŁŻEŃSTWO RZYMSKIE. Małżeństwo rzymskie zwane nuptiae lub matrimonium było związkiem monogamicznym a więc uznanym przez prawo wzajemnym pożyciem jednej kobiety i jednego mężczyzny. Skutki zawarcia małżeństwa dotyczą wzajemnych praw i obowiązków współmałżonków a dzieci uchodzą za prawa i należą...

Odpowiedzialność opiekuna - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

185. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPIEKUNA. Odpowiedzialność opiekuna wynikała z mocy obowiązującego prawa oraz było stale kontrolowana poprzez opinię publiczną. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo roztrwonienia majątku wprowadzano gwarancje jakie miał zapewnić opiekun co do nie uszczuplenia majątku osoby nad któr...

Odpowiedzialności za długi spadkowe - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

220. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE. W Rzymie obowiązywała zasada nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe tzn. Dziedzic wraz z przyjęciem majątku spadkowego przyjmował na siebie także ciężar długów zaciągniętych i nie spłaconych przez

Opieka lub kuratela - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

181. OPIEKA I KURATELA. Opieka lub kuratela była instytucją sprawowaną nad osobami sui iuris nie posiadającymi zdolności prawnej z czego pierwsza dotyczyła w zasadzie osób niedojrzałych lub kobiet druga zaś sprawowana była nad osobami chorymi umys...

Opieka nad dziećmi i niedojrzałymi - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

182. OPIEKA NAD DZIEĆMI I NIEDOJRZAŁYMI. Opiekę ustanawiano na podstawie testamentu (tutela testamentaria) , ustawy ( tutela legitima ) lub poprzez wyznaczenie przez pretora na ten urząd określonej osoby( tutela devita). Na podstawie tych trzech pow...

Podstawienie dziedzica - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1204

199. PODSTAWIENIE DZIEDZICA. Podstawienie dziedzica czyli substitutio następowało wówczas gdy istniała obawa, że wyznaczony dziedzic nie podejmie prawa do spadku. Testor w obawie przed taką sytuacja zabezpieczał się wyznaczając w testamencie dziedzi...

Posag - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

170. POSAG. Posag po łacinie dos był majątkiem wniesionym przez kobietę w związku z zawarciem małżeństwa. Posag mógł pochodzić od zwierzchnika familijnego kobiety (dos profecticia) jak i od każdej innej osoby (dos adventicia). Głównym celem posagu było ulżenie mężowi w ciężarach utrzymywania rodziny...

Powołanie do spadku - omówienie - Nabycie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

192. POWOŁANIE, PRZYJĘCIE I NABYCIE SPADKU. Samo powołanie do spadku - delacja było formą zaaferowania spadku z której osoba powoływana mogła lecz nie musiała korzystać. Powołanie do spadku było podstawą dziedziczenia a następowało ono: test...