Prawo rzymskie - strona 39

Pretorskie dziedziczenie beztestamentowe - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

203. PRETORSKIE DZIEDZICZENIE BEZTESTAMENTOWE. Bonorum possessio ab intestato było następstwem licznych nieporozumień spadkowych wynikających na skutek stosowania Ustawy XII tablic. Na mocy imperium pretorowie wprowadzali jednostkowe zmiany które w głównym stopniu sprowadzały się do uprzywilejowania...

Przysposobienie dziecka według prawa rzymskiego - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

174. PRZYSPOSOBIENIE DZIECKA WG PRAWA RZYMSKIEGO. Przysposobienie dziecka wg prawa rzymskiego mogło odbywać się w formie adopcji która miała dwie gałęzie adrogację i adopcję właściwą. Przysposobienie miało na celu włączenie dziecka do rodziny poprzez określony akt prawny. Było ono obwarowane licznym...

Querela inofficiosi testamenti - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

210. QUERELA INOFFICIOSI TESTAMENTI. Zasada to należąca do prawa spadkowego oraz do dziedziczenia przeciw testamentowego miała na celu ochronę interesów najbliższej rodziny zmarłego. Na skutek opinii publicznej i działalności

Rodzina agnacyjna - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1771

122. RODZINA AGNACYJNA. Rodzina agnacyjna była rodziną połączoną ze sobą na zasadzie pokrewieństwa w linii męskiej. Najważniejszą osobą był tutaj pater familias który stał na czele rodziny i miał nad wszystkimi jej członkami władzę zwierzchn...

Rozwiązanie małżeństwa - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

168. ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA. Rozwiązanie małżeństwa wg prawa rzymskiego następowało z chwilą braku dobrej woli do utrzymywania małżeństwa u jednego z małżonków. Wynikało to z samej idei małżeństwa które nie było aktem prawnym lecz czynnością prywatną i formalną opartą na woli jego stworzenia przez o...

Rzeczy wyłączone z obrotu - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

228. RZECZY WYŁĄCZONE Z OBROTU. Jednym z podziałów rzeczy był podział na rzeczy będące majątkiem prywatnym res in patrimonio lub res in commercio i rzeczy będące własnością publiczną i z tego tytułu w zasadzie były wyjęte z obrotu res extra patrimonium lub res extra commercium . Rzeczy wyjęte z obro...

Sposoby powstania władzy - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

171. SPOSOBY POWSTANIA WŁADZY OJCOWSKIEJ. Władza ojcowska powstawała w sposób sztuczny w myśl zasady matka jest zawsze pewna a ojcem jest ten na kogo wskazuje małżeństwo. Władza ojcowska za to była nieograniczona z prawem do życia i śmierci włącznie. Pod władzę tę wchodziły dzieci narodzone w czasie...

Sposoby przyjęcia spadku - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

212. SPOSOBY PRZYJĘCIA SPADKU. ACQUISITIO HEREDITATIS. Dziedzicem według prawa rzymskiego stawał się tylko ten kto spadek nabył czyli acquisitio hereditatis . Przyjęcie spadku było wolą dziedzica do przyjęcia spadku wraz z e wszystkimi obciążeniami jakie do niego należą. Istniało parę sposobów przyj...

Testamentum tripertitum - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

195. TESTAMENTUM TRIPERTITUM, TESTAMENT HOLOGRAFICZNY. Powstanie testamentu tripertitum było następstwem zmian jakie zachodziły przez lata w stosunku do formy testamentu. Testament ten stworzony przez Teodozjusza II i Walentyniana III łączył w sobie 3 typy testamentów jakie obowiązywały w ówczesnym ...

Zakres władzy ojcowskiej - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

180. TREŚĆ WŁADZY OJCOWSKIEJ. Zakres władzy ojcowskiej był niemal nie ograniczony. Miał on władzę nad życiem i śmiercią osoby podległej poprzez ius vitae necisque, czerpał korzyści z działań tej osoby nie mając przy tym niemal żadnych zobowiązań. Władza ojcowska z biegiem lat była systematycznie ogr...