Postępowanie cywilne - strona 39

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drug...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Wrocław, 10. 10. 2000 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Cywilny Wnioskodawca: Jakub Pin, zam. we Wrocławiu ul. Piekary 12 Uczestnik : Anna Nowak zam. we Wrocławiu ul. Piekary 12 Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka Wnoszę o: nakazanie Sądowi ...

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043

Wrocław, 10. 10. 2000 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Rodzinny i Nieletnich Wnioskodawca : Leon Grad zam. We Wrocławiu ul. Podmurna 5 Uczestnik : Natalia Grad zam. we Wrocławiu ul. Legionów 12 Wniosek o pozbawienie władzy rodzi...

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1386

, dnia . Do: Komornika w Wierzyciel: Dłużnik: Sygn. akt egzekucyjnych - Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego Wnoszę o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie , prowadzonego przez Komornika Sądu Rejonowego w rewiru II z wniosku wierzyciela przeciwko dłużnikowi Uzas...

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI , dnia Adresat: Wnioskodawca: Spółka z o.o z siedzibą w , reprezentowana przez , zam. Spółka nabyła osobowość prawną poprzez zarejestrowanie w rejestrze handlowym prowadzonym prz...

Wzór uzgodnień w zakresie przeprowadzonej kontrli sanitarnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

WZÓR UZGODNIEŃ W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA REGULARNEJ KONTROLI SANITARNEJ Data: Firma: Numer rachunku bankowego: Telefon: Osoba odpowiedzialna: Kontakt: Adres na przesyłanie faktur: Insekty będące przedmiotem kontroli: Adres stacji sanitarnej: Telefon stacji: Telefon biurowy: Z...

Zawiadomienie wierzyciele o zamiarze sprzedaży

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA O ZAMIARZE SPRZEDAŻY ZASTAWIONEGO TOWARU , dnia Adresat: Na ręce dłużnika (imię i nazwisko) adres: od wierzyciela (imię i nazwisko, adres). Niniejszym przypominam, że zgodnie z ustaleniami umowy zawartej dnia , (opis rzeczy) została dana pod zastaw jako zabezpiecz...

Zgłoszenie zmiany umowy spółki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

ZGŁOSZENIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI , dnia Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy w RHB WNIOSKODAWCA: Zarząd Spółki z o.o. z siedzibą w w osobach: prezes zarządu członek zarządu ZGŁOSZENIE DO REJESTRU HANDLOWEGO ZMIANY UMOWY SPÓŁKI Na podstawie art. 254 &3 k.h. Zarząd Spółki z o.o. zgła...

Wzór-Cesja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

CESJA zawarta w dnia pomiędzy zwanym dalej Zbywcą legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez seria nr zam. w a zwanym dalej Nabywcą legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez seria nr zam. w § 1 Zbywca przenosi w...

Wzór-Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

(miejscowość) (data) (imię i nazwisko składającego deklarację) (dokładny adres) Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres (pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku) Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następują...

Wzór-załącznik do pism procesowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

DS załącznik do pism procesowych, uzupełniający o dane następnych stron Formularz przeznaczony jest jako załącznik do pism procesowych, wnoszonych obowiązkowo na urzędowym formularzu I. Strona procesowa 1.1.Oznaczenie roli procesowej     1.1.1.Powód   1.1.2.Pozwany 1. 2. Nazwa / Nazwisko, Imię (Imi...