Wzór uzgodnień w zakresie przeprowadzonej kontrli sanitarnej

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór uzgodnień w zakresie przeprowadzonej kontrli sanitarnej - strona 1

Fragment notatki:

WZÓR UZGODNIEŃ W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA REGULARNEJ KONTROLI SANITARNEJ Data: ...................................................................................
Firma: ...................................................................................
Numer rachunku bankowego: ..................................................
Telefon: ..............................................................................
Osoba odpowiedzialna: .......................................................
Kontakt: .............................................................................
Adres na przesyłanie faktur: ...............................................
Insekty będące przedmiotem kontroli: .................................
Adres stacji sanitarnej: ........................................................
Telefon stacji: ...................................................................
Telefon biurowy: .................................................................
Zaliczka: .............................................................................
Miesięczne koszty: .............................................................
Miejsca problematyczne: ............................................................
Uiszczenie zaliczki % .............................................................
Kwota została przekazana: ..................................................
Właściciel (Najemca, Ajent) Firmy ................................ wyraża zgodę na wprowadzenie kontroli sanitarnej w związku z pojawieniem się insektów. Kontrola przeprowadzana będzie zgodnie z wyżej opisanymi warunkami raz w miesiącu lub częściej, jeżeli .................... (przeprowadzający kontrolę) uzna to za konieczne.
Ważność niniejszej umowy wynosi jeden rok i będzie przedłużana, aż do czasu jej wypowiedzenia przez jedną ze stron. Właściciel zobowiązuje się do przygotowania pomieszczeń w ten sposób, aby kontrole mogły się odbywać bez przeszkód.
........................................
(Podpis)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz