księgowość i kadry - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
księgowość i kadry - omówienie - strona 1 księgowość i kadry - omówienie - strona 2 księgowość i kadry - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Obszar: Księgowość i Kadry
DHF
Działem „Księgowość i Kadry” zajmują sie 3 osoby - członek zarządu, księgowa i asystentka biurowa. Zadania realizowane w dziale można podzielić na dwie główne grupy:
Księgowość
Kadr
Główne zadania realizowane w ramach Księgowości:
Prowadzenie pełnej księgowości przedsiębiorstwa, m.in.:
Ewidencja towarów Obliczanie i rozliczanie amortyzacji
Rozliczanie faktur
Ewidencja przychodów i kosztów
Wprowadzanie dowodów księgowych do programu informatycznego
Tworzenie sprawozdań finansowych (miesięcznych i rocznych)
Wyliczanie i regulowanie zobowiązań podatkowych
Okresowe sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów (inwentaryzacja)
Czynności kontrolne
Kontrola dokumentacji tworzonej przez jednostki przedsiębiorstwa
Przegląd dokumentów i ksiąg rachunkowych
Przegląd sprawozdań finansowych
Kontrola legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów finansowo - księgowych
Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych
Główne zadania realizowane w ramach Kadr:
Zatrudnianie pracowników
Przygotowywanie dokumentów
Kompletacja dokumentów pracownika potrzebnych do przyjęcia do pracy (CV, świadectwa pracy, szkoły itp.)
Wprowadzanie pracowników do programu kadrowo - placowego
Tworzenie i podpisywanie umów Bieżąca obsługa pracowników
Prowadzenie dokumentacji osobowej
Obsługa programu płatnik
Naliczanie wypłat
Prowadzenie kart wynagrodzeń
Przyjmowanie, rozliczanie i ewidencja wniosków urlopowych
Ewidencja czasu pracy
Wystawianie PIT- ów
Zwalnianie pracowników
Wystawianie świadectw pracy
Wystawianie PIT- ów po zwolnieniu
Rozliczenie z pracownikiem kończącym prace (np. z odzieży służbowej, zaliczek)
Główne dokumenty transakcyjne:
Księgowość:
Paragony
Faktury
Rachunki
Dokumenty PZ, WZ
Kadry
Umowy
Rachunki
Lista plac
Główne dokumenty wynikowe:
Księgowość
Sprawozdania
Bilans
Wyliczenia obciążeń podatkowych
Przelewy
Rejestry VAT
Kadry
Podpisane i przechowywane w dokumentacji pracowniczej umowy i inne dokumenty


(…)

… służbowej, zaliczek)
Główne dokumenty transakcyjne:
Księgowość:
Paragony
Faktury
Rachunki
Dokumenty PZ, WZ
Kadry
Umowy
Rachunki
Lista plac
Główne dokumenty wynikowe:
Księgowość
Sprawozdania
Bilans
Wyliczenia obciążeń podatkowych
Przelewy
Rejestry VAT
Kadry
Podpisane i przechowywane w dokumentacji pracowniczej umowy i inne dokumenty
Ewidencja urlopów
Ewidencja czasu pracy
Wykaz podstawowych kartotek, rejestrów i innych baz danych:
Księgowość
Kartoteki kontrahentów (polskich i zagranicznych)
Kartoteki odbiorców (polskich i zagranicznych)
Ewidencja podatkowa
Kartoteki kont księgowych
Rejestry VAT
Kadry
Baza pracowników - imię nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, NIP, PESEL, Urząd Skarbowy, koszty uzyskania przychodów, dane dotyczące pracy (stanowisko, wynagrodzenie, data rozpoczęcia pracy…
…, Jednostki firmy, Pracownicy, Odbiorcy, Dostawcy i Zarząd są zarówno źródłem jak i odbiorcom danych. GUS jest tylko odbiorcom danych.
Prowadzenie Dzialu "Ksiegowosc i Kadry"
Prowadzenie Ksiegowosci
Prowadzenie pelnej ksiegowosci
Tworzenie sprawozdan finansowych
Wyliczanie i regulowanie zobowiazan podatkowych
Przeprowadzanie inwentaryzacji
Wykonywanie czynnosci kontrolnych
Gromadzenie i przechowywyanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz