Charakterystyka systemów dziedzinowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka systemów dziedzinowych - wykład - strona 1 Charakterystyka systemów dziedzinowych - wykład - strona 2 Charakterystyka systemów dziedzinowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA dr Grażyna Billewicz
Wykład 2
CHARKTERYSYKA SYSTEMOW DZIEDZINOWYCH
wymagania funkcjonalne
wymagania niefunkcjonalne
Najważniejszym kryterium decydującym o wyborze systemu powinna być analiza i ocena możliwości funkcjonalnych systemu w konfrontacji z wymaganiami organizacji. Podstawowe kryteria z tej grupy dla poszczególnych podsystemów:
Podsystem zakupu
Prowadzenie wieloprzekrojowej kartoteki dostawców
Obsługa zamówień do dostawców (ewidencja, komasacja, rozdział na wielu dostawców, realizacja)
Wybór i ocena dostawców (np. według jakości dostawy, terminowości i cen)
Kontrola realizacji zamówień
Integracja z planowanym zapotrzebowaniem materiałowym
Kontrola jakości dostaw
Obsługa reklamacji ilościowych i jakościowych
Analiza wartościowa zakupów (np. według dostawców, asortymentów)
Ewidencja faktur VAT z obsługą dokumentów importowych
Elektroniczna wymiana informacji z dostawcami
Podsystem sprzedaży
Prowadzenie wieloprzekrojowej kartoteki odbiorców z definicją statusu klienta (np. wiarygodność, zadłużenie)
Obsługa zamówień odbiorców (ewidencja i realizacja zamówień)
Kontrola realizacji zamówień
Nadzorowanie realizacji planu sprzedaży
Prowadzenie polityki cenowej (dowolne cenniki, dowolna polityka cenowa dla poszczególnych odbiorców) i rozbudowanego systemu rabatowego
Sporządzenie dokumentacji handlowej (np. gwarancji, listy przewozowej)
Obsługa reklamacji ilościowo - wartościowej
Rozliczanie agentów handlowych i pośredników
Ewidencja faktur VAT z obsługą podatku VAT akcyz oraz eksportu
Obsługa marketingu (np. zbieranie danych marketingowych, korespondencja elektroniczna i tradycyjna, ankiety, gromadzenie danych o klientach, wysyłka ofert, cenników i prospektów)
Elektroniczna wymiana informacji z klientami
Gospodarka magazynowa (materiały, wyroby, towary, narzędzia)
Prowadzenie rozbudowanej kartoteki materiałowej (np. data ważności, numery seryjne, kolory)
Prowadzenie wielu magazynów fizycznych i logicznych
Określanie lokalizacji materiałów w magazynach (rzędy, kolumny, półki, pojemniki)
Odrębne jednostki miary i ich przeliczanie dla zakupów, magazynowania, sprzedaży, produkcji)
Ewidencja obrotu magazynowego z dostawcami i odbiorcami (ewidencja standardowych transakcji obrotu magazynowego - PZ, WZ, RW, ZM, MM oraz korekt tych dokumentów, definiowanie własności dokumentów)


(…)

…, według operacji i po każdej operacji, według faz produkcji)
Powiązanie z kontrolą jakości (nadzór nad stosowanym sprzętem i wyposażeniem, analiza zapisów dotyczących jakości produkcji i jakości wyrobów)
Kadry i płace
Sporządzanie i ewidencja dokumentów dotyczących zatrudnienia tzn. umów o pracę, umów o dzieło, umów zleceń, świadectw pracy itp.
Prowadzenie kartoteki pracowników obejmującej np. dane osobowe, przebieg pracy, staż pracy, wykształcenie, kwalifikacje, badania lekarskie, szkolenia BHP
Prowadzenie kartotek odzwierciedlających strukturę organizacyjną oraz strukturę zatrudnienia
Ewidencja czasu pracy według dni, godzin, minut (automatycznie generowany kalendarz, czytniki czasu RCP)
Ewidencja i rozliczanie obsesji z określeniem ich przyczyn np. urlop, zwolnienie lekarskie, szkolenia itp.
Opracowywanie…
… oraz korekt tych dokumentów, definiowanie własności dokumentów)
Wycena zapasów (np. wycena zakupu, cena średnia ważona, cena ewidencyjna)
Metody rozchodów zapasów (np. LIFI, FIFO, według kolejności numerów seryjnych, z konkretnych pozycji w przestrzeni składowania)
Rezerwacja materiałów na potrzeby produkcji i dla odbiorców
Określanie wielkości zapasów i ich kontrola (np. minimalny, maksymalny, planowy…
… z programem Płatnik w zakresie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
Prowadzenie wieloletniej kartoteki płacowej
Rozliczenie pracowników z tytułu podatku dochodowego (sporządzanie deklaracji podatkowych PIT4, PIT11, PIT40 oraz PIT8B)
Sporządzenie wieloprzekrojowych zestawień wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku dochodowego
Finanse i księgowość
Definiowanie planu kont z kontami o dowolnej liczbie poziomów analitycznych
Ewidencja dowodów księgowych, księgowych podziale na ich rodzaje oraz kontrola poprawności zapisów pod względem rachunkowym, chronologii, kompletności i bilansowania
Zapisy buforowe, a po sprawdzeniu poprawności księgowanie dowodów na kontach
Definiowanie kręgu kosztowego i jego kontrola w trakcie księgowania
Obsługa rozdzielników kosztów
Obsługa dokumentów VAT
Wielowalutowość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz