Systemy informatyczne zarządzania

note /search

Wykład - Jednostka gospodarcza jako obiekt zastosowania informatyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Systemy informatyczne zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA dr Grażyna Billewicz Wykład 1 Jednostka gospodarcza jako obiekt zastosowania informatyki Pojęcia: Dane Informacje Wiedza RELACJE Aby informacja została uznana za użyteczną muszą być spełnione warunki: Adekwatność Prawdziwość Aktualność Jasność i zrozumia...

Charakterystyka systemów dziedzinowych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Systemy informatyczne zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA dr Grażyna Billewicz Wykład 2 CHARKTERYSYKA SYSTEMOW DZIEDZINOWYCH wymagania funkcjonalne wymagania niefunkcjonalne Najważniejszym kryterium decydującym o wyborze systemu powinna być analiza i ocena możliwości funkcjonalnych systemu w konfrontacji z wymaganiami...

Wykład - podsystem TPP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Systemy informatyczne zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 714

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA dr Grażyna Billewicz Wykład 3 PODSYSTEM TPP TPP spełnia w przedsiębiorstwie istotną rolę w unowocześnieniu wyrobów, dostosowaniu ich do potrzeb rynku czy też w organizacji samych procesów produkcyjnych. TOO zajmuje się problemami na styku techniki oraz organizacj...

Wykład - podsystem zatrudnieniowo-płacowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Systemy informatyczne zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA dr Grażyna Billewicz Wykład 4 PODSYSTEM ZATRUDNIENIOWO - PŁACOWY Podstawowe funkcje Modułu Kadr: ewidencja danych o pracownikach sporządzanie zestawień o różnych przekrojach np. kwalifikacje, struktura wieku, wykształcenie, zawody, absencje itp. badanie dynami...

Wykład - Modele organizacji danych w bazie danych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Systemy informatyczne zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA dr Grażyna Billewicz Wykład 5 Modele organizacji danych w bazie danych Informacje zgromadzone w bazie danych mogą zostać zorganizowane zgodnie z możliwościami reprezentacji danych w systemach komputerowych. W praktyce rozróżnia się następujące podstawowe struktur...

Wykład - Normalizacja jest procesem identyfikowania logicznych związkó...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Systemy informatyczne zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA dr Grażyna Billewicz Wykład 6 Normalizacja jest procesem identyfikowania logicznych związków między elementami danych tzn. atrybutami i atrybutami kluczowymi i zaprojektowania tej bazy tak, by reprezentowała te związki bez występowania wyżej wskazanych anomalii. ...

Wykład - organizacja systemu zarządzania bazą danych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Systemy informatyczne zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA dr Grażyna Billewicz Wykład 7 ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH Scentralizowany SBD - w systemie takim realizacja bazy danych oparta jest o jeden centralny komputer lub o jedno centrum komputerowe, obsługujące bazę danych organizacji. Dostęp dodanych od...

Wykład - Założenia liniowego modelu cyklu życia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Systemy informatyczne zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA dr Grażyna Billewicz Wykład 8 Założenia liniowego modelu cyklu życia: Na początku każdego projektu istnieje stabilny zestaw potrzeb informacyjnych użytkownika. Potrzeby informacyjne nie zmieniają się podczas całego cyklu życia SI. Proces budowy systemu odbywa s...

Wykład - Specyfikacja wymagań użytkownika

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Systemy informatyczne zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA dr Grażyna Billewicz Wykład 9 Specyfikacja wymagań użytkownika Do podstawowych technik wspomagających proces specyfikacji wymagań funkcjonalnych zaliczamy: ankiety; wywiady; bezpośrednie informacje; analiza dokumentacji- analiza struktury organizacji, obowiąz...

Wykład - wdrażanie systemów powielarnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Systemy informatyczne zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA dr Grażyna Billewicz Wykład 10 WDRAŻANIE SYSTEMÓW POWIELARNYCH Oczekiwania dostawców oprogramowania wobec użytkowników: formalizacja struktury organizacyjnej poziom przygotowania merytorycznego użytkowników ocena zaangażowania pracowników we wdrożenie Procedu...