Wykład - podsystem TPP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - podsystem TPP - strona 1 Wykład - podsystem TPP - strona 2

Fragment notatki:

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA dr Grażyna Billewicz
Wykład 3
PODSYSTEM TPP
TPP spełnia w przedsiębiorstwie istotną rolę w unowocześnieniu wyrobów, dostosowaniu ich do potrzeb rynku czy też w organizacji samych procesów produkcyjnych. TOO zajmuje się problemami na styku techniki oraz organizacji i ekonomiki. Informatyczny podsystem TPP jest to baza normatywów opisujących gotowe rozwiązania konstrukcyjno - technologiczne oraz niektóre wskaźniki techniczno - technologiczne. Tak więc do zadań TPP zaliczamy:
Zapewnienie stałego rozwoju techniki
Rozwój produkcji
Obniżenia pracochłonności
Polepszanie wykorzystania maszyn i urządzeń
Poprawę jakości wyrobu
Obniżanie Kosztów produkcji
Zakres tematyczny TPP
Opracowywanie danych normatywnych dotyczących wyników produkcji według asortymentu oraz wskaźników techniczno - ekonomicznych
Zakładanie i bieżące aktualizowanie bazy danych
Badanie wpływu zmian konstrukcyjno - technologicznych na kształtowanie się wskaźników
Wyszukiwanie informacji
Zasilanie danymi normatywnymi, pozostałych podsystemów składających się na SIZ
Wyjścia TPP - zestawienie normatywne charakteryzujące struktury procesów produkcyjnych bądź jej składników.
Zestawienie jednostkowej pracochłonności poszczególnych asortymentów w układzie struktury organizacyjnej procesu, kategorii, robót itp.
Zestawienie norm materiałowych według asortymentów
Zestawienie jednostkowych kosztów robocizny i kosztów materiałowych - stanowi m.in. podstawę normatywnego rachunku kosztów
Zestawienie asortymentów według stanowisk roboczych - wykorzystane do obliczenia obciążenia stanowisk
Katalog kosztu normatywnego zawierający koszt normatywny każdego asortymentu narastająco w kolejności wykonywania operacji technologicznych. Może on być wykorzystywany do kalkulacji kosztów części zamiennych, inwentaryzacji i wyceny robót w toku, kontroli wyceny strat z tytułu braku itp.
Zestawienie różnic kosztów normatywnych powstałych wyniku zmian konstrukcyjno - technologicznych
Zestawienie asortymentów wychodzących sporządzone dla poszczególnych poziomów montażu
Inne
Wejścia TPP
Karta główna asortymentu zawiera podstawowe informacje o asortymencie (kod, nazwa asortymentu, nr rysunku konstrukcyjnego, liczba wariantów wykonań, liczba operacji technologicznych, konstrukcyjnych, transportowych itp.)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz