Wykład - Modele organizacji danych w bazie danych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład -  Modele organizacji danych w bazie danych - strona 1 Wykład -  Modele organizacji danych w bazie danych - strona 2 Wykład -  Modele organizacji danych w bazie danych - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA dr Grażyna Billewicz
Wykład 5
Modele organizacji danych w bazie danych
Informacje zgromadzone w bazie danych mogą zostać zorganizowane zgodnie z możliwościami reprezentacji danych w systemach komputerowych. W praktyce rozróżnia się następujące podstawowe struktury baz danych.
Hierarchiczne
Sieciowe
Relacyjne [ autor: Kood]
Obiektowe
Relacyjna baza danych to zbiór relacji.
Relacja to tablica. Nie każda tablica jest relacją
Tablica reprezentująca relacje musi mieć poniższe właściwości:
Nazwa tablicy
Uporządkowanie kolumn w tablicy jest nieistotne
Uporządkowanie krotek w tablicy jest nieistotne
W tablicy nie może być dwóch tych samych krotek
W kolumnie zawierającej wartości atrybutu A mogą występować wartości wyłącznie ze zbioru zwanego dziedzina atrybuty A
Jak zostało wcześniej przedstawione relacyjna baza danych składa się z kilku powiązanych ze sobą tablic (relacji), które otrzymuje się w wyniku przeprowadzonego procesu normalizacji. Na otrzymanych relacjach można wykonywać określone operacje zakwalifikowane do jednej z grup:
Operacje mnogościowe - wynikające z faktu, że relacja jest zbiorem
Operacje relacyjne, do których zaliczamy
Operacje projekcji
Operacji selekcji
Operacji złączenia
Operacja projekcji polega na utworzeniu podrelacji (podtabeli) poprzez wybór odpowiednich atrybutów (kolumn).
Operacja selekcji polega na utworzeniu podrelacji poprzez wybór odpowiednich rekordów tzn. wybór rekordów spełniających określone kryteria
Operacja złączenia polega na utworzeniu jednej relacji z co najmniej dwóch innych relacji. Jest możliwa dzięki istnieniu wspólnego klucza, występującego w relacjach, które są połączone.
Systemy zarządzania bazą danych - oprogramowanie pozwalające zarządzać (manipulować) danymi w bazie danych.
W szczególności pozwala:
zdefiniować strukturę danych w relacji - nazwy atrybutów, typ, długość
dodawać i usuwać rekordy (wiersze)
modyfikować pola w rekordach
wybierać wiersze spełniające określone warunki (filtrować bazę)
wybierać kolumny zawierające niezbędne informacje
porządkować wiersze wg wartości wybranych kolumn
łączyć tabele i krotki
SZBD wiąże się ściśle z językami programowania czwartej generacji. Popularne SZBD to: MsAccess, Clipper, Paradox, Progress, Informix, Oracle.

(…)

… umieszczenia wszystkiego w jednej relacji jest sposobem na uniknięcie błędu, że jakiś element zostanie pominięty.
E. F. Coold sformułował reguły projektowania baz danych. Reguły te zostały wyrażone jako 3 postacie normalne i pozwalają wyeliminować problemy przy korzystaniu z relacyjnych baz danych. Po co normalizować? Chodzi o to, żeby nie dochodziło do anomalii korzystania z pliku.
By nie doszło do zjawiska…
… np. chcemy wpisać nowego studenta do bazy danych, ale baza jest tak zaprojektowana, że możemy go wpisać dopiero po otrzymaniu przez niego pierwszej oceny.
Pierwsza postać normalna - relacja jest w pierwszej postaci normalnej, jeśli każdy atrybut relacji zawiera tylko jedną wartość. Dlatego poniższa relacja jest nieznormalizowana.
ID Faktury
ID odbiorcy
Data wystawienia
Pozycje
Suma
123/2003
ABC
03…
… nie jest konieczny, bo SZBD mają wbudowane funkcje, które takie operacje umożliwiają. Jeśli rozbijemy relację tak, aby każda pozycja stanowiła odrębny atrybut (np. miała swoją kolumnę) to będzie to stanowić podstawę do zbudowania relacji w pierwszej postaci normalnej
Relacja w pierwszej postaci normalnej występuje wtedy, i tylko wtedy, gdy każdy atrybut niekluczowy jest funkcjonalnie zależny od klucza głównego…
… kolumny zawierające niezbędne informacje
porządkować wiersze wg wartości wybranych kolumn
łączyć tabele i krotki
SZBD wiąże się ściśle z językami programowania czwartej generacji. Popularne SZBD to: MsAccess, Clipper, Paradox, Progress, Informix, Oracle.
Nad prawidłowym funkcjonowaniem SZBD czuwa administrator BD; do jego zadań należą:
przydzielanie użytkownikom praw dostępu do bazy
archiwizacja baz…

765,00
1
Ser gouda
10
13,00
130,00
2
Masło
12
12,00
144,00
3
Jaja
600
0,30
180,00
4
Ser domowy
20
15,00
300,00
5
Margaryna
200
9,00
1800,00
2/2003
5671
CEZAR
2
Masło
100
13,00
1300,00
3
Jaja
500
0,30
150,00
4
Ser domowy
600
15,00
900,00
3/2003
8000
JAN
1
Ser gouda
10
13,00
130,00
2
Masło
20
12,00
240,00
5
Margaryna 200
9,00
1800,00
4/2003
1100
OLA
7
Śmietana
100
20,00
2000,00
Dlaczego baza danych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz