Bazy danych - wykład 5, (sem VI)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bazy danych - wykład 5, (sem VI) - strona 1 Bazy danych - wykład 5, (sem VI) - strona 2

Fragment notatki:

Wy 5
Nr Prac.
Nazwiska
Stanowisko
244
Królik
adiunkt
245
Sienkiewicz
adiunkt
247
Kowal
starszy wykładowca
Zasady związane w modelu.
Każda relacja w bazie danych ma jednoznaczną nazwę
Każdy atrybut (kolumna) w relacji ma jednoznaczną nazwę w ramach jednej relacji
Porządek atrybutów w relacji nie jest istotny
Porządek krotek (wierszy) w relacji nie jest istotny
Wszystkie wartości w kolumnie muszą być tego samego typu
Każda krotka w relacji musi być inna niż poprzednia
Każde pole leżące na przecięciu kolumny i wiersza relacji powinno zawierać wartość atomową [zbiór nie jest dozwolony]
Baza danych jest zbiorem relacji:
Schemat relacji R, oznaczony przez R (A1, A2, ....An) składa się z nazwy relacji R oraz listy atrybutów w A1, A2, ....An
Liczbę atrybutów składających się na schemat relacji R nazywamy stopniem relacji
Każdy atrybut Ai schematu relacji R posiada domenę, oznaczoną jako Di=dom(Ai)
Domena atrybutu to zbiór wszystkich możliwych wartości danego atrybutu
Przykład schematu relacji:
WYKŁAD (NazwaWykładu, Semestr, Kod, NrPrac)
PRACOWNIK (NrPrac, Nazwisko, Stanowisko)
Relacja r o schemacie R (A1, A2,...An), oznaczoną r(R) nazywamy zbiór n-tek (krotek) postaci r=t1,t2,...tm
Pojedyncza krotka t jest uporządkowaną listą n wartości t=, gdzie vi, 1

(…)

… jest uporządkowaną listą n wartości t=<v1, v2,...vn>, gdzie vi, 1<i<n, jest elementem Di lub specjalną wartością pustą (NULL)
i-ta wartość krotki t, odpowiadająca wartości atrybuty Ai, będzie oznaczana przez vi lub t[Ai]
Relacja r(R) jest relacją matematyczną stopnia n zdefiniowaną na zbiorze domen D1, D2,..Dn będącą podzbiorem iloczynu kartezjańskiego domen definiujących R:r(R)⊆D1xD2x...xDn

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz