Wykład - podsystem zatrudnieniowo-płacowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - podsystem zatrudnieniowo-płacowy - strona 1 Wykład - podsystem zatrudnieniowo-płacowy - strona 2

Fragment notatki:

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA dr Grażyna Billewicz
Wykład 4
PODSYSTEM ZATRUDNIENIOWO - PŁACOWY
Podstawowe funkcje Modułu Kadr:
ewidencja danych o pracownikach
sporządzanie zestawień o różnych przekrojach np. kwalifikacje, struktura wieku, wykształcenie, zawody, absencje itp.
badanie dynamiki zatrudnienia
badanie ruchu i fluktuacji kadr
analiza planu zatrudnienia
sprawozdawczość
Podstawowe funkcje Moduły Gospodarki Funduszem Płac:
opracowanie list płac pracowników fizycznych i umysłowych
rozliczanie kosztów robocizny i pracochłonności produkcji
analiza wykonania norm pracy oraz wykorzystania czasu pracy
Przykładowe wyjścia
Stan pracowników na dzień według komórek organizacyjnych i grup zatrudnienia
Zestawienie wykorzystania czasu pracy
Zestawienie zmian w stanie zatrudnienia. Są to zestawienia dzienne
Poniżej przykładowe miesięczne:
Zestawienie pracowników przyjętych do pracy
Zestawienie pracowników zwolnionych z datą i przyczyną
Lista pracowników przeniesionych
Zestawienie pracowników o ograniczonych możliwościach wykonywania zawodu
Zestawienie przeciętnego stanu zatrudnienia według grup i podgrup GUS
Zestawienie kadry kierowniczej według wykształcenia, wieku, stażu
Lista płac
Lista zaliczek
Indywidualne wynagrodzenie tzw. „pasek”
Analiza wykorzystania osobowego funduszu płac
Zestawienie pracochłonności poszczególnych wyrobów
Rozliczenie zarobków według kodów kosztów
Powiązania - zależności informacyjne z innymi systemami. Podsystem zatrudnieniowo płacowy zasila następujące podsystemy:
Planowanie produkcji - bilansowanie planów
GM - określa potrzeby w zakresie odzieży ochronnej i roboczej
F - K - dostarcza danych do rozliczania funduszu płac według zleceń kodów kosztów, asortymentów i kont syntetycznych
Gospodarka wyrobami gotowymi - dostarcza danych do rozliczania produkcji w toku i strat z tytułu braków
Gospodarka środkami trwałymi - dostarcza danych do bilansowania planów remontów
Istnieją dwa podejścia do budowy (projektowania) systemów informatycznych
Strukturalne, które zakłada, że każdy SIZ składa się z trzech podstawowych struktur:
Funkcjonalnej
Odpowiada za dynamikę systemu tzn. w kolejnych etapach prac projektowych musi doprowadzić do napisania algorytmów

(…)

…, dyski optyczne, taśmy) danych wykorzystywanych przez organizację.
Baza danych stanowi element większej całości, którą jest system bazy danych.
Na system bazy danych składa się:
Baza danych
Sprzęt komputerowy pozwalający na gromadzenie i manipulowanie danymi zgromadzonymi w bazie danych
Oprogramowanie pozwalające na wyszukiwanie, aktualizację, wprowadzanie i usuwanie danych oraz utrzymanie integralności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz