Wykład - organizacja systemu zarządzania bazą danych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - organizacja systemu zarządzania bazą danych - strona 1 Wykład - organizacja systemu zarządzania bazą danych - strona 2 Wykład - organizacja systemu zarządzania bazą danych - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA dr Grażyna Billewicz
Wykład 7
ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH
Scentralizowany SBD - w systemie takim realizacja bazy danych oparta jest o jeden centralny komputer lub o jedno centrum komputerowe, obsługujące bazę danych organizacji. Dostęp dodanych odbywa się za pośrednictwem terminali (lub komputerów klasy PC realizujących rolę terminali) podłączonych bezpośrednio do komputera głównego lub, w przypadku dużych odległości wykorzystujących łącza telekomunikacyjne zdalnych terminali. Realizacja systemu scentralizowanego wymaga zazwyczaj wykorzystania komputera typu mainframe lub minikomputerów, co wiąże się ze znacznymi kosztami wdrożenia i utrzymania systemu. Zalety:
Zgromadzenie wszystkich informacji w jednym miejscu (koncepcja centrali bazy danych), co pozwala dysponować zawsze kompletnymi i aktualnymi danymi
Mała wrażliwość systemu na awarie (wynikająca z zastosowania technologii związanych z komputerem mainframe)
Łatwość utrzymania integralności bazy danych (wynikająca z koncepcji centralnej bazy danych)
Wysokie bezpieczeństwo systemu (mała awaryjność i sprawdzone procedury dostępu do sprzętu i danych)
Wady:
Wysokie koszty utrzymania ośrodka obliczeniowego (sprzęt oraz kadra informatyczna)
Utrudnienia w dostępie do danych dla szeregowych pracowników
Mała elastyczność systemu (trudności we wprowadzaniu zmian)
Rozproszony SBD-
METODYKA TWORZENIA SIZ
Jest to spójny, logicznie uporządkowany zbiór metod, technik, zasad wykorzystywanych w procesie realizacji cyklu życia systemu, a w szczególności w fazie analizy i projektowania. Każda metodyka musi przede wszystkim:
obejmować cały cykl życia systemu
wykorzystywać w procesie SIZ narzędzia i techniki komputerowe
operować standardami
Wyróżnia się dwa podstawowe podejścia do budowy SI: strukturalne i obiektowe.
Podejście strukturalne zakłada, że każdy SI składa się z następujących struktur:
funkcjonalna
informacyjna
techniczno-technologiczna
przestrzenna (ewentualnie)
Cechy podejścia strukturalnego:
Orientacja na funkcje i procesy (model logiczny procesów realizowanych przez system).
Orientacja na dane (tworzy się model logiczny danych).
Analiza zstępująca z góry na dół (top-down; od ogółu do szczegółu)- koncentracja bardziej na ogólnych funkcjach i danych, później są one dekompletowane na dane szczegółowe.
Priorytet analizy logicznej- koncentracja na logicznych aspektach systemu, najważniejsze jest modelowanie logiczne.


(…)

…- student, dziekanat, konto w banku itp., a następnie dla każdego obiektu określa się wszystkie możliwe metody (usługi) tzn. wszystkie operacje możliwe do wykonania na danym obiekcie.
Cechy podejścia obiektowego:
Integracja procesów i modelu.
Dane i procedury powiązane są ze sobą w obiektach.
Hermetyzacja (enkapsulacja)- zmiana elementów danych dotyczących tylko określonego obiektu, może to mieć wpływ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz