Wykład - Diagramy przepływu danych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Diagramy przepływu danych - strona 1 Wykład - Diagramy przepływu danych - strona 2 Wykład - Diagramy przepływu danych - strona 3

Fragment notatki:

Bazy danych
Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
Wykład 8
Diagramy przepływu danych
Diagramy przepływu danych- graficzny obraz procesów, które mogą być w części lub całości zautomatyzowane.
Składa się z 4 części:
Obiekty zewnętrzne.
Magazyny danych.
Procesy.
Przepływy danych.
Ad.1. Obiekty zewnętrzne.
Reprezentują źródła danych lub miejsca przeznaczenia (odbiór i dostarczanie informacji).
Ad.3. Procesy.
Odpowiadają składnikom systemu, które operują danymi. Otrzymują dane i operują nimi. Proces- program, procedura lub operacja ręczna- księgowanie.
Ad.4. Przepływy danych
Strumienie informacji przepływające między dostawcami i odbiorcami (2 obiekty). Na schemacie- linie ze strzałkami. Informacje przepływu od obiektu do procesu, od procesu do składnic.
Model logiczny- reprezentuje zasadnicze funkcje.
Model fizyczny- reprezentuje zasadnicze funkcje, a także szczegóły dotyczące implementacji.
Encje:
byt rzeczywisty, jednostka, rzecz jednostkowa, mówi się związki encji i encje,
klasy encji i encje- jednostka ale bytująca na schemacie.
Diagram historii życia obiektów:
pokazują zmiany stanów obiektów w czasie,
1 diagram koncentruje się na 1 obiekcie (1 klasie obiektów) i przedstawia jego losy,
obiektem diagramu np. klient- kreślimy jego diagram kontaktów z firmą od początku, od chwili zarejestrowania.
Podejście strukturalne:
związki encji,
przepływy danych,
historia.
Zdarzenia:
sekwencyjne- bez opisu,
warunkowe, selektywne -o (kółko),
powtarzające się (iteracyjne) - za pomocą prostokąta,
zdarzenia puste- kreska u góry,
II. Podejście obiektowe
1. Diagram klas i obiektów
Metoda OMT- tworzy się diagramy klas i obiektów, które służą do reprezentowania części składowych systemu i związków między nimi. Każdy obiekt to element dziedziny posiadający:
stan,
tożsamość,
zachowanie.
Klasa- wzorzec grupy obiektów, składa się z atrybutów i operacji.
Atrybuty- opisują obiekty klasy.
Metody- opisują operacje na atrybutach, polach.
Klasy- mogą występować w związku ze sobą. Związek istnieje gdy obiekty jednej z klas są powiązane z obiektami pozostałych klas.
Rodzaje związków:
Generalizacja.


(…)

…) może być uzależniona od warunku, (dowcipy: 1 .przejście to, to co żołnierze krzyczą gdy idzie oficer. 2. Np. kobieta po przejściach. Ha, ha, ha),
akcja- czynność wykonana w momencie zajścia zdarzenia, nie operacja- czynność trwająca w czasie.
Diagramy obiektowe uzupełniają się specyfikacją, na nią składa się:
Klasyfikacja klasy:
nazwa klasy,
opis klasy,
lista pól (atrybutów),
lista metod,
ograniczenia atrybutów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz