Modelowanie Danych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modelowanie Danych - strona 1

Fragment notatki:

Ma 11 stron. Podejmuje takie kwestie jak: modele związków encji, modelowanie danych, atrybuty pierwotne, atrybuty pochodne, stopień związku, słowniki danych.

MODELOWANIE DANYCH
Modele związków encji
Normalną rzeczą w każdej organizacji jest fakt, iż dane zmieniają się na bieżąco. Jednak rodzaje zbieranych, przechowywanych i przetwarzanych danych pozostają stabilne w dłuższej perspektywie czasu. Poprzez uogólnienie ich typów, cech i zależności między nimi można tworzyć modele danych. Modelowanie danych jest techniką organizowania i dokumentowania danych, przy czym należy podkreślić, iż inne są oczekiwania obrazu danych firmy dla jej kierownictwa a inne np. pracowników działu informatyki, odpowiedzialnych za wdrożenie bazy danych, obsługującej procesy gospodarcze firmy. Toteż najczęściej wyróżnia się dwa modele danych:
Podstawowe (zwane konceptualnymi bądź logicznymi)
Wdrożeniowe
Pierwszy rodzaj modeli stanowi ukierunkowany na potrzeby użytkownika opis dziedziny przedmiotowej, niezależny od technicznego sposobu jego wdrożenia. Z kolei model wdrożeniowy opisuje nie tylko to, co system wykonuje, ale również, jak należy model danych wdrożyć. Do ważniejszych powodów różnicowania modeli i tworzenia modeli podstawowych należą: ograniczenie ryzyka utraty kompletnego opisu fikcjonalnego dziedziny przedmiotowej, poprzez pominiecie kwestii wdrożeniowych oraz stworzenie możliwości komunikowania się kierownictwa, użytkowników i informatyków, we wspólnym, zrozumiałym języku, bez uciekania się do technicznej terminologii informatyki. Opracowano szereg formalizmów podstawowych modeli danych, spośród których należy wymienić:
- modelowanie związków encji, - modelowanie binarne, - rachunek predykatów, - abstrakcyjne modele danych, - modelowanie infologiczne, - modelowanie autonomiczne. Z kolei modele wdrożeniowe, znane w technologii baz danych, to modele:
- prerelacyjne, czyli hierarchiczne i sieciowe, - relacyjne, - postrelacyjne, czyli głównie obiektowe. Największe uznanie spośród wymienionych podstawowych formalizmów modelowania danych zdobył model związków encji mimo licznych, podejmowanych w latach osiemdziesiątych prób jego zastąpienia. Model związków encji (ang. entity / relationship), od momentu jego zaproponowania przez Chena, stał się najbardziej popularnym formalizmem modelowania danych na poziomie konceptualnym, początkowo w odniesieniu do baz danych a następnie również innych klas systemów informatycznych. W krajowej literaturze przedmiotu można znaleźć różne nazwy tego podejścia, np. obiekt-atrybut-związek czy relacje bytów.
Podstawowymi pojęciami modelowania związków encji, są:
encja, atrybut, związek.
W celu zilustrowania zależności pomiędzy encją, związkiem, atrybutem, wartością i jej dziedziną posłużę się rysunkiem opisującym związ

(…)

redundancji poprzez wyeliminowanie powtarzających się składników danych. Słownik danych umożliwia określenie zawartości bazy danych poprzez zdefiniowanie struktur danych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku relacyjnych baz danych.
Przy opracowywaniu materiału wykorzystano następujące pozycje wydawnicze:
Stanisław Wrycza - "Projektowanie systemów informatycznych"
[c] 1997 Wydawnictwo Uniwersytetu…
rzeczownik - czasownik - rzeczownik odpowiadają wzorcowi encja - związek - encja. Przykłady takich zdań to: KIEROWNIK kieruje DZIAŁEM, czy KLIENT składa ZAMÓWIENIE. Określone rzeczowniki są pierwszymi kandydatami na encje. Wykonana w pierwszej fazie identyfikacja kandydatów na encje oraz związki pozwala na opracowanie pierwszego szkicu modelu związków encji zwanego wstępnym, ogólnym modelem danych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz