Proces biznesowy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces biznesowy-opracowanie - strona 1 Proces biznesowy-opracowanie - strona 2 Proces biznesowy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

5. Proces biznesowy
Proces biznesowy - seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu. Proces biznesowy wynika z potrzeb klientów a jego wynikiem jest zaspokojenie tych potrzeb.
Celem modelowania biznesowego jest:
zrozumienie bieżących problemów w docelowej organizacji i określenie potencjałów udoskonalenia,
ocena wpływu zmiany w organizacji,
zapewnienie, że klienci, użytkownicy, inwestorzy oraz inne strony będą rozumieć organizację w ten sam sposób,
wyprowadzenie wymagań systemu oprogramowania, które jest konieczne, aby wspierać docelową organizację,
zrozumienie jak system oprogramowania, który ma być wykorzystywany w przyszłości, wpasuje się w organizację.
Schemat organizacyjny nie jest wystarczający, aby zrozumieć działanie firmy. Potrzebujemy również dynamicznego widoku przedsiębiorstwa. Model biznesowy zapewnia statyczny widok konstrukcji organizacji i dynamiczny widok procesów w obrębie organizacji.
Diagram przypadków użycia
Diagram przypadków użycia opisuje system z punktu widzenia użytkownika, pokazuje co robi system, a nie jak to robi. Diagram ten sam w sobie zazwyczaj nie daje nam zbyt wielu informacji, dlatego też zawsze potrzebna jest do niego dokumentacja w postaci dobrze napisanego przypadku użycia. Przypadki użycia są bardzo ważnym narzędziem zbierania wymagań. Diagramy przypadków użycia, mimo swojej prostoty, są bardzo przydatne, gdyż tworzą swojego rodzaju spis treści dla wymagań modelowanego systemu. Diagram klas
Diagram klas jest ściśle powiązany z projektowaniem obiektowym systemu informatycznego lub wręcz bezpośrednio z jego implementacją w określonym języku programowania. Elementami tego diagramu są klasy, reprezentowane przez prostokąty, które mogą zawierać informację o polach i metodach klasy.
Diagram współpracy (diagram komunikacji od UML 2.0)
Diagram współpracy jest jednym z czterech diagramów interakcji. Używamy go po to, żeby zobrazować dynamikę systemu - wzajemne oddziaływanie na siebie obiektów oraz komunikaty, jakie między sobą przesyłają. Diagram przebiegu (sekwencji)
Analogiczną informację do diagramu komunikacji zawiera drugi z diagramów interakcji, diagram przebiegu. Diagram komunikacji koncentrował się na zobrazowaniu współpracy między obiektami, teraz chcemy pokazać kolejność przesyłania komunikatów i czas istnienia obiektów.
Czas na diagramie płynie w dół; prostokąty narysowane wzdłuż przerywanej linii oznaczają czas życia obiektu, z którego wychodzi linia.


(…)

… mówią nam, że każda faktura ma jeden nagłówek i co najmniej jedno pole z danymi (reprezentujące np. pojedynczy towar).
Inny sposób pokazania związku strukturalnego kilku klas można osiągnąć używając elementu współpracy (collaboration): lub, jeśli ktoś woli inną notację:
Elipsa narysowana przerywaną linią oznacza element współpracy, z którym połączone (lub wewnątrz którego leżą) współdziałające klasy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz